Skip to main content

Beslut i för- och grundskolenämnd i Umeå

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 15:27 CEST

Ja till gemensamt kompetenscentrum för modersmålsundervisning

Nu har båda nämnderna för den kommunala för- och grundskolan och
gymnasieskolan sagt ja till att skapa ett gemensamt Kompetenscentrum för
modersmålsundervisning under hösten 2010.

Det nya Kompetenscentret skapas för att möta den ökade efterfrågan på
modersmålsundervisning samt för att säkerställa en hög kvalitet och
god tillgång till modersmålsundervisning för elever i Umeå kommun.

Miljöpartiets motion med åtta yrkanden för förbättrad
modersmålsundervisning avstyrktes av övriga partier i nämnden.
– Det är viktigt med modersmålsundervisning och studiehandledning men
de förslag Mp lägger fram om utökad modersmålundervisning skulle
innebära en fördubbling av dagens kostnader, säger Margareta Rönngren,
ordförande i nämnden.

----------------------------------------------

Ja till start av enskild förskola med språklig stimulans

För- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Pratbubblan AB att
starta en enskild förskola med specialinriktning för barn med avvikande
tal- och språkutveckling.

Den enskilda förskolan kommer att vända sig till barn i hela kommunen
och i mån av plats till övriga i Umeåregionen. En förutsättning att
verksamhetens ska kunna starta i den omfattning och med den kvalitet som
eftersträvas är att landstinget bidrar med finansiering.

----------------------------------------------

Fördjupande översiktsplaner med barnperspektiv

Umeå ska växa och bli 200~000 invånare. De nya översiktsplanerna som
nu tas fram utgår från en rejäl förtätning av de centrala
stadsdelarna och utveckling av kollektivtrafikförsörjda stråk. För-
och grundskolenämnden trycker särskilt i sitt yttrande på vikten av att
ta hänsyn till åldersstrukturer där exempelvis även barnfamiljer,
trafiksäkerhet, lekområden, skola och förskola måste beaktas.

– Det är oerhört viktigt att Umeå i ett tidigt skede av processen
kring översiktsplaneringen tar hänsyn till barnperspektivet och de
synpunkter som vi inom för- och grundskolan ger, säger Margareta
Rönngren, ordförande i nämnden.

----------------------------------------------
.
För ytterligare information kontakta:
Margareta Rönngren (s), ordförande, mobil: 070-573 84 83
Stefan Nordström (m), vice ordförande, mobil: 070-690 79 39

Gabrielle Hultdin, informatör, För- och grundskolan
tel: 090-16 12 33, mobil: 070-345 12 33