Skip to main content

Beslut i kommunfullmäktige 29 sep

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 08:58 CEST

SEKAB: Majoritet säger ja till bankgaranti

Kommunfullmäktige i Umeå accepterar att Umeå Energi tecknar en bankgaranti
på maximalt 10 miljoner kronor till SEKAB.
- Men kommunen ska gå ur bolaget på tre till fem års sikt, säger
kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s).

Beslutet innebär att fullmäktige ansluter till den linje som
kommunstyrelsen fattade beslut om för två veckor sedan. Genom att ställa
upp med en bankgarant på 10 miljoner kronor hoppas kommunfullmäktige att
de cirka 80 miljoner kronor som Umeå Energi tidigare investerat i
företaget inte går förlorade.

Beslutet föregicks av en lång debatt där flera kritiska röster hördes.
- Situationen understryker att kommunen inte ska engagera sig i den här
typen av projekt, sade moderaterna Anders Ågren, som trots kritiken ändå
valde att ställa sig bakom beslutet om en bankgaranti.

Anders Ågren: - Knäckfrågan är: hur kan vi på bästa möjliga sätt rädda de
i runda tal 80 miljoner som kommunen, via Umeå Energi, investerat i det
här?

Fullmäktige ställde sig bakom kommunstyrelsens förslag med röstsiffrorna
53-8. Tre ledamöter avstod från att rösta.

Folkpartiet och Kristdemokraterna, röstade emot förslaget. Bakom
kommunstyrelsens förslag om att ställa upp med en bankgaranti ställde sig
Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet. Rättvisepartiet socialisterna var beredda att ansluta sig
till kommunstyrelsens linje under förutsättning att insynen i SEKAB
förbättrades.

Folkpartiets föreslog också att Umeå kommun ska sälja sina aktier i SEKAB.
Förslaget röstades ner med röstsiffrorna 56-7, 1 avstår, 1 frånvarande.

Fakta SEKAB
SEKAB, som har hamnat i akut likviditetskris, ägs bland annat av flera
kommuner längs norrlandskusten. På grund av den akuta likviditetskrisen i
företaget har Skellefteå, Örnsköldsvik och Umeå kommuner fått en förfrågan
om att i rollen som ägare teckna en bankgaranti.

Umeå kommun äger, via Umeå Energi, 10 procent i SEKAB. Alla partier är
överens om att Umeå kommun på några års sikt gå ur SEKAB.

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.seNytt mål:
200 000 umebor år 2050

Umeå ska ha 200 000 invånare år 2050. Det nya tillväxtmålet innebär att
Umeå ska sträva efter att bli en stad i Uppsalas storlek.

- Umeå har fördubblats sedan jag flyttade hit 1959. Jag tycker att
fördubblingen och tillväxten gett oss ett mervärde för alla. Tillväxt
innebär mångfald, mer arbete, kultur, och utbildning. Varför skulle inte
den utvecklingen fortsätta?, sa kommunstyrelsens ordförande Lennart
Holmlund (s) när han inledde debatten från talarstolen.

Debatten i kommunfullmäktige blev lång och intensiv. Flera partier och
ledamöter ifrågasatte om ambitionen är realistisk samt socialt och
ekologiskt hållbar.

- Vi måste sätta kvalitet före kvantitet. Och vi har också ett ansvar för
vårt omland, sa centerpartiets Pernilla Djärv.

- Det finns inget som tyder på att 200 000 invånare är realistiskt. Jag är
inte emot tillväxt, men ifrågasätter den här leken med siffror, sa
folkpartiets gruppledare Britt-Marie Lövgren.

- När vi tog målet 150 000 hamnade vi precis samma diskussion. Jag
upplever inte att tillväxt är ett problem, snarare tvärtom, kontrade
Lennart Holmlund.

De senaste åren har Umeå vuxit med mellan 600 och 1200 personer varje år,
det vill säga ungefär i den takt som krävs för att Umeå ska nå målet 150
000 invånare 2050.

Drygt 2 000 nya umebor per år
En analys från tjänstemännen vid kommunens stadsledningskontor visar att
Umeå måste växa med i genomsnitt 2 100 personer per år till och med år
2050 för att nå målet om 200 000 invånare.

Analysen visar också att:

· Flyttningsöverskottet måste tredubblas (i jämförelse med senare år).
· Minst 35 000 nya jobb måste skapas.
· Förlusten mot övriga landet måste vändas till en vinst.
· Invandringen måste öka radikalt.
· Den höga utflyttningen från Umeå måste stoppas.
· Stor fokus måste sättas på 18-30åringarna de kommande tio åren.
· Umeås regionfunktion måste bibehållas och utvecklas.
· Umeå måste bli ett av landets starkaste tillväxtområden.
· Jobben måste vara kunskapsintensiva.
· Ny infrastruktur och nya transportförutsättningar måste nyttjas
maximalt.
· Bostadsbyggandet måste fördubblas mot i dag.


http://www.umea.se/invanare/omkommunen/politikerochpolitik/omvarldochinvarld.4.23e5930b109013c99117fff12481.html
Läs mer och se filmade inslag om varför kommunen arbetar med tillväxtmål


För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se