Skip to main content

Beslut i kommunfullmäktige den 25 januari 2010

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 14:28 CET

Tre medborgarförslag vidare till nämnder för beslut

Tre nya medborgarförslag har lämnats in från tre umebor. Förslagen skickas vidare till fritidsnämnden, kommunstyrelsen och tekniska nämnden för beslut.

Andreas Forsberg har lämnat förslag om att utveckla längdåkningen, folkhälsan och kulturen i Umeå kommun. Fritidsnämnden ska ta beslut i frågan.

 

Urban Bengtson vill att kommunfullmäktige ska besluta om avtalet rörande bad- och simplaneringen på kvarteret Nanna. Kommunstyrelsen ska besluta om beslutsordningen.

 

Tillåt snöskotertrafik på Umeås gator. Det tycker Björn Pettersson som därigenom vill underlätta för umebor med skoterintresse och även för skoteruthyrningsföretag. Beslut ska tas i tekniska nämnden.

 

För mer information kontakta:

 

Marie-Louise Rönnmark

Kommunalråd (S)

Umeå kommun
070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

 

Maria Lindberg
vik pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10

maria.a.lindberg@umea.se

 

 

Fortsatt arbete med hållbar energi

 

Vänsterpartiet föreslår att kommunen ska underlätta för medborgare att producera sin egen el, och att utreda möjligheten att ha en kommunal småskalig elproduktion.

– Vi är positiva till idén, men idag är det svårt att på kommunal nivå medverka till detta med det regelverk som finns för bland annat finansiering, säger Åsa Ögren (S).

Erik Danielsson (V) har skrivit en motion som behandlades av kommunfullmäktige idag. Motionen föreslår att Umeå kommun ska ta en större och mer proaktiv roll för att underlätta för privatpersoner att minska sin elförbrukning. Erik Danielsson föreslår också i motionen att Umeå kommun tillsammans med Umeå energi ska ta fram handlingsplaner för kommunal, småskalig elproduktion.

 

– Om vi får fler att använda sig av hållbar energi, kan vi fasa ut de mindre hållbara baserade på olja och uran, säger Erik Danielsson (V).

– Det är ett bättre sätt att fler köper vindkraftsandelar än att man har sina egna småproduktioner. Då är man inte heller bunden till en plats ifall man flyttar, säger Mikael Berglund (S), ordförande Umeå energi.

 

Inom Umeå kommun pågår idag ett antal aktiviteter gällande energibesparingsåtgärder och elproduktion. Därför anser kommunfullmäktige att inga fler uppdrag ska ges, utan istället ska de verksamheter som idag har uppdraget att arbeta med utveckling inom dessa områden fortsätta att göra det. Det finns också statliga bidrag för installation av solceller, riktat både mot privatpersoner och mot företag som administreras av Länsstyrelsen.

 

 

För mer information kontakta:

 

Erik Danielsson (V), ledamot i kommunfullmäktige

070-338 99 13

 

Åsa Ögren (S), ordförande byggnadsnämnden

090-161329, 070-326 70 26

asa.ogren@umea.se

 

 

Maria Lindberg
vik.pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
maria.a.lindberg@umea.se

 

Åttavåningshus kan byggas öst på stan

 

Kommunfullmäktige antog idag en detaljplanen för som innebär att det är möjligt att bygga ett åttavåningshus vid Storgatan, öst på stan. Debatten handlade mest om huruvida bullernivån är acceptabel för de boende.

– Riktvärdena för buller går att uppfylla efter anpassningar av byggnadernas tekniska lösningar, säger byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S)

 

Detaljplanen omfattar fastigheterna Hunden 11-12 som ägs av AB Bostaden, och Hunden 13 som ägs av Umeå kommun. Fastigheterna ligger vid Storgatan och mot Scharinsvägen, öst på stan. Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av bostäder i flerbostadshus. Enligt detaljplanen tillåts ett åtta våningar högt hus, som planeras att ligga på Scharinsvägen öst på stan.

– Det här blir bra bostadshus som klarar bullernivån inomhus, säger Åsa Ögren (S).

Vänsterpartiet och Rättvisepartiet Socialisterna yrkade på att avslå ärendet med anledning av att bullernivån är hög.

 

För mer information kontakta:


Åsa Ögren (S), ordförande byggnadsnämnden

090-161329, 070-326 70 26

asa.ogren@umea.se

 

 

Maria Lindberg
vik.pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10

maria.a.lindberg@umea.se