Skip to main content

Beslut i kommunstyrelsen 2010-10-12:

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 17:24 CEST

Delårsbokslut:
Fortsatt positiv utveckling i kommunens ekonomi

Umeå är en kommun med en mycket bra ekonomi. Den senaste delårsrapporten prognostiserar ett överskott med 304,7 miljoner kronor vid årets slut.

Resultatet hittills är 225,2 mkr bättre än motsvarande period föregående år, 36, 4 miljoner kronor bättre än budget.

Även elhandeln fortsätter att vara mycket intäktsbringande för kommunen. Resultatet hittills uppgår till 135,4 miljoner kronor, vilket är 56,5 miljoner kronor bättre än ifjol.

De kommunala verksamheterna har tillsammans ökat sina intäkter med 112 miljoner kronor mer än ifjol.

- Nämnderna har i stort sett hållit sina ekonomiska ramar, det är mycket bra jobbat, säger Lennart Holmlund (S) kommunstyrelsens ordförande.

Även om intäkterna har ökat inom alla verksamheter, och även från staten som bidragit med 31,3 miljoner kronor mer i statliga bidrag än ifjol, så har också kostnaderna för verksamheterna ökat med sammanlagt 107,3 miljoner kronor.

De kommunala bolagen visar också upp en mycket stor förbättring jämfört med föregående år. Det starkast lysande exemplet är Umeå Energi som efter några tuffa år hittills i år visar upp ett 80,6 mkr bättre resultat jämfört med föregående år. Det beror bland annat på att värme har kunnat produceras med mer kostnadseffektiv blänslemix, högre volymer av elnätleveranser samt ökat för intresse och försäljning av Umenets produkter.

Bilaga: Umeå kommuns delårsrapport

För mer information kontakta:
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>

Skolvalet på Östra gymnasiet ett gott exempel

Månadens goda exempel i Umeå kommun skolvalet på Östra gymnasiet, som på ett bra sätt lyckades lyfta in debatten och valet i skolan och göra det till en naturlig del av skolarbetet.

Skolvalet på Östra gymnasiet blev en manifestation för demokrati och yttrandefrihet. Utmärkelsen "Månadens goda exempel" går till tre lärare i samhällskunskap på skolan: Marie Lie, Curt Bertilsson och Tomas Brännström, som organiserade valet. Tillsammans med kollegorna lyckades de engagera eleverna till egna diskussioner och aktiv medverkan, till exempel under en debatt med inbjudna politiker och som valarbetare och rösträknare.

- Eleverna har visat stort intresse för den öppna demokratin och även respekterat spelreglerna på ett mycket bra sätt, säger Curt Bertilsson, en av lärarna som arbetat med skolvalet.

Kommunstyrelsens motivering:
"Skolvalet på Östra gymnasiet har på ett föredömligt och naturligt sätt lyft in debatten och valet i skolarbetet. Debatt med inbjudna politiker uppmärksammade frågor om demokrati och yttrandefrihet och visade bland annat att öppen diskussion är ett bra sätt att möta främlingsfientlighet och rasism. Skolvalet har engagerat eleverna på flera sätt, till exempel genom egna diskussioner och i arbete som debattvärdar, valarbetare och rösträknare. I skolvalet har skolans strävan att spegla samhället lyckats på ett bra sätt och medfört ett verkligt lärande för eleverna."

Bild: Från vänster: Marie Lie och Curt Bertilsson, två av lärarna från Östra gymnasiet som arbetat med Skolvalet.

Foto: Robert Rösth

För mer information kontakta:
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>