Skip to main content

Beslut i kommunstyrelsen den 14 april 2009:

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 17:05 CEST

Team Kompetensstegen är månadens goda exempel

För att med bra förhållningssätt och bemötande som ger våra äldre en god livskvalitet, vill kommunstyrelsen uppmärksamma "Team Kompetensstegen", kompetensutveckling inom äldreomsorgen (KUM), med utmärkelsen Månadens goda exempel.

Med hjälp av KUM har personal som arbetat med genombrottsmetoden utvecklat sitt arbete och uppmuntrats i sin uppgift att vara bra stöd i omgivningen för äldre. Genombrottsmetoden som verktyg, har varit framgångsrikt att utveckla vardagsnära rehabilitering. Den har inte bara stärkt personers förmåga att leva ett självständigt liv, utan har också stärkt omvårdspersonalens motivation i arbetet och därmed ökat arbetsglädjen.

Genom att strukturera vardagen för äldre dementa, dokumentera detta och därmed synliggöra vårdpersonalens arbete har statusen inom omvårdnadsarbetet stärkts.

- Vi har lärt oss att bryta ner de problem som uppstår, och göra något positivt av det för de boende, säger Erika Berglund, Hemgårdens ÄC-Freden.

Priset går till teamen Tegs hemtjänst Syd, Hemgårdens ÄC-Freden, Sjöjungfrun-Snäckan,

Tegs ÄC-Castor/Pollux samt Bruksbacken i Sävar-Mjölnaren

Se bifogat foto:

På bilden övre raden fr.v.: Leena Tapio, Sjöjungfrun, Peder Oscarsson, Bruksbacken Sävar - Mjölnaren, Camilla Lundström, Tegs hemtjänst syd, Linda Söderholm, Tegs hemtjänst syd. Nedre raden fr.v.: Marie Burlin, Bruksbacken Sävar - Mjölnaren, Erika Berglund, Hemgården ÄC - Freden, Christina Mattsson, Tegs ÄC - Pollux/Castor

Foto: Håkan Göransson, Umeå kommun

Ingen webbsida för medborgarförslag

Medborgarförslag som föreslår en speciell webbsida på umea.se fick avslag av kommunstyrelsen.

- Tanken med medborgarförslag är inte att väcka allmän debatt, säger Lennart Holmlund (S) kommunstyrelsens ordförande.

I medborgarförslaget från Urban Bengtson föreslås att det ska inrättas en speciell webbsida för alla medborgarförslag, där allmänheten kan rösta om förslag och ge kommentarer.

Kommunstyrelsen avslog vid dagens sammanträde förslaget med hänvisning till att medborgarförslagen har en fastställd handläggningsrutin, och ska behandlas enligt i lagen fastställd ordning avslog kommunstyrelsen förslaget.

Kommunstyrelsen menar att medborgarförslagen ska behandlas av de förtroendevalda. Att publicera och diskutera förslagen enligt Urban Bengtsons förslag ger medborgarförslagen karaktären av debattinlägg, vilket inte är vad lagstiftaren avsett.

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (S)

Kommunstyrelsens ordförande

090-16 12 01, 070-550 47 85

lennart.holmlund@umea.se