Skip to main content

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 februari 2011: Arbetsutskottet stöttar socialt företagande

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 11:20 CET

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott stöttar Umeåregionens ambitioner om att bygga upp sociala företag.

- Det är svårt med lönsamheten för den här typen av företag men vi tycker att det är viktigt att satsa på detta eftersom sociala företag är ett bra sätt att få folk i arbete och bryta ett utanförskap, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsen ordförande.

Sociala företag är ett bra sätt att motverka arbetslöshet och utanförskap anser utskottet, och medfinansierar därför projektet Stödstruktur för socialt företagande med 347 931 detta år. Man reserverar också samma summa för nästa år.

Bakom projektet står Samordningsförbundet Umeå som också tagit fram en policy för socialt företagande, samt genomfört en förstudie. Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och sociala sektorn har också varit delaktiga i processen.

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>