Skip to main content

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 oktober 2010:

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 12:01 CEST

2014 stöd till dokumentärfilm om jojk

Dokumentärfilmaren Maj-Lis Skaltje arbetar med en ny film som ska handla om jojk. Umeå kommun stöttar projektet med 200 000 kronor.

Pengarna tar kommunen från det rörelsekapital som är avsatt för 2014. Filmens manus är färdigskrivet och kortare pilotfilm har producerats med stöd från Svenska Filminstitutet. Filmningen sker under olika perioder och medverkar gör jojkare från Sverige, Finland, Norge och Ryssland.

Den 90 minuter långa filmen kommer att visas i TV, på bio och på filmfestivaler. En dvd-version ska också produceras.

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>


Unga får inflytande över kulturprogrammet 2014

Föreningsaktiva ungdomsledare med intresse för att jobba med kulturarrangemang får stöd EU och Umeå kommun. Inom ramen för projektet Young youth workers goes Europe ska unga ungdomsledare från bland annat Umeå, Riga, Harstad och Vasa jobba med att utveckla programmet för Umeås kulturhuvudstad 2014.

Pengarna som kommunstyrelsens arbetsutskott satsar, totalt 300 000 kronor, ska finansiera en projektledare och en koordinator. Umeå Fritid har sedan tidigare beviljats pengar från EU-programmet Youth in Action (ung och aktiv i Europa).

Umeå kommun bidrar med 24 000 kr i år, 248 000 kronor 2011 och 28 000 kronor 2012 och förhoppningen är att detta ska bidra till att utveckla europeiska kulturprojekt till kulturhuvudstadsåret 2014. Pengarna tas från rörelsekapitalet som är avsatt för kulturhuvudstadsåret 2014.

Syftet med projektet är att öka ungas medverkan i utformningen av kulturprogram till kulturhuvudstadsåret 2014. Projektet ska också bidra till att stärka unga ungdomsledares kunskap om att driva kulturevenemang med europeiska dimensioner. Vasa, Wurzburg, Harstad, Helsingör, samt Riga medverkar i projektet.

Projektet är uppdelat i tre aktiviteter, ett planeringsseminarium i Umeå, en större workshop med olika utbildningsmoment i Umeå samt ett avslutande utvärderingsmöte i Warzawa.

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>


Umeå 2014 går med i europeiskt nätverk för kulturaktörer

Umeå tar plats i Four Corners of Europe, ett europeiskt nätverk för kulturaktörer och organisationer. Målet med samarbetet är bland annat att etablera nya partnerskap och lägga grunden för kommande produktioner och turnéer.

Via nätverket för Umeå 2014 också möjlighet att bygga relationer med organisationer och artister i de länder som medverkar, bland annat Kroatien, Lettland och Turkiet.

Four Corners of Europe är ett långsiktigt samarbetsprojekt mellan kulturaktörer och organisationer i hela Europa. Umeå 2014 har bjudits in av Intercult Stockholm. I Umeås ansökan till Europeisk kulturhuvudstad 2014 har nätverket en framskjuten position.

Projektet inleds med en förprojektering under 17 månader, som fokuserar på forskning, observationer, analyser, nätverksbygge och utvecklande av de idéer som ska ligga till grund för det kommande samarbetsprojektets produktioner och idéer.

Umeå kommun satsar 383 000 kronor under 2011, pengarna tas från rörelsekapitalet som är avsatt för kulturhuvudstadsåret 2014.

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>