Skip to main content

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott och näringslivs- och planeringsutskott den 11 januari 2010: Ingen förlängning av öppettiderna på Umeås krogar

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 16:02 CET

Genom en motion yrkar moderaterna på att förlänga öppettiderna på krogarna, men det föll inte kommunstyrelsens arbetsutskott i smaken.
– Alla utredningar visar på att våldsbrotten ökar med längre öppettider, säger Lennart Holmlund (S) kommunstyrelsens ordförande.

Moderaterna har i en motion väckt frågan om att ge Umeås krogar möjligheten att ha öppet till klockan fem i syfte att minska bråket vid hemgång.
– Vi tror att genom att förlänga öppethållandet så minskas det bråk som kan uppstå när alla går hem samtidigt. Ifall krogen har öppet längre sprids hemgången ut över längre tid och kaoset minskar, säger Nicklas Sandström (M), en av de som skrivit motionen.
Övriga partier röstade däremot för att motionen skulle avslås. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige.

För mer information kontakta:
Lennart Holmlund (S)
Kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Nicklas Sandström (M)
Ersättare kommunstyrelsen
070-254 45 15
nicklas.sandstrom@umea.se


Maria Lindberg
vik. pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
maria.a.lindberg@umea.se