Skip to main content

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott samt näringslivs- och planeringsutskott den 7 april 2009:

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 17:39 CEST


Valet föll på Lerstenen

Näringslivs- och planeringsutskottet utsåg idag Lerstenen till det företag som kommunen ska fortsätta förhandlingarna med, när det gäller bygget av kvarteret Nanna.

De två förslagen från intressentgrupperna Norrvidden och Lerstenen har utvärderats utifrån de kriterier och krav som kommunen ställt för stadsutvecklingsprojektet Nanna Mimer.

Kriterierna omfattar hela stadsutvecklingsprojektet och inte bara badhusdelen.

Vid dagens sammanträde beslutade näringslivs- och planeringsutskottet att fortsätta förhandlingarna med intressentgruppen Lerstenen.

Utskottet anser att båda förslagen har potential att stärka stadens attraktivitet, men bedömer att Lerstenens förslag med bland annat hotell och handel ger större tillskott av mötesplatser och besöksmål i centrum.

- Alla utom miljöpartiet var överens om att detta var det bästa alternativet, vi hoppas nu på att förhandlingarna ska vara klara innan sommaren så vi får fart på projektet säger Anders Ågren (M), vice ordförande kommunstyrelsen.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet med hänvisning till att de vill ha en annan placering på badhuset.

Bakgrund:

Stadsutvecklingsprojektet Nanna Mimer har genomgått följande faser.

- Inbjudan att delta i projektet annonserades i orts- och branschtidningar, på kommunens webbplats, och genom riktade inbjudningar till kända branschaktörer.

- Skissartade förslag från intressenterna redovisades i näringslivs- och planeringsutskottet 2008-06-25

- Utvecklade förslag inklusive kostnadsindikation redovisades i utskottet 2009-02-17

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (S)

Kommunstyrelsens ordförande

090-16 12 01, 070-550 47 85

lennart.holmlund@umea.se

Intressentgruppen Lerstenen:

Lars Sällström 070-522 08 57

Stephen Jones070-872 88 11

Inga ytterligare pengar till Sommarkul Umeå 2009

Kommunen beviljar inga ytterligare pengar till sommarens aktiviteter i centrum.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-01-20 att bevilja Umeå C ett bidrag på 700000 kronor till arrangemanget Sommaren i City. Nu ansöker Arrangemangsgruppen i Umeå (Umeå C, VK, turistbyrån, kultur- och fritidsförvaltningarna) om 350000 kronor för evenemanget Sommarkul Umeå 2009.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att inte bevilja ansökan med hänvisning till tidigare beviljade medel för sommarens arrangemang.

- De pengarna måste räcka till även Sommarkul, vi kan inte bevilja ytterligare medel, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Motsvarande arrangemang genomfördes sommaren 2008 med gott resultat och beviljades då ett bidrag på 100000 kronor.

Ekonomiskt stöd till utbyggnad av byanät

Åtta byaföreningar beviljas stöd för utbyggnad av byanät, och även det ortsammanbindande nätet ska byggas ut.

- Tillgänglighet och säkerheten ökas genom att byar får anslutning från två håll, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Umeå kommun deltar i det länsövergripande Fyran-projektet för bredband till byar inom Västerbottens län. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-02-17 att byaföreningar inom Umeå kommun kunde ansöka om stöd för utbyggnad av byanäten. Upp till 4 mkr av Fyran-projektets budget får användas till detta. Efter ansökningstiden gått ut har ansökningar för utbyggnad av åtta byar kommit in. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att bifalla alla inkomna ansökningar, och att fortsätta planeringen av att bygga ut det ortsammanbindande nätet så fler byar kan ansluta sig.

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (S)

Kommunstyrelsens ordförande

090-16 12 01, 070-550 47 85

lennart.holmlund@umea.se