Skip to main content

Beslut i näringslivs- och planeringsutskottet den 28 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 16:53 CEST

Förslag om tobaksfri arbetstid ut på remiss

 

Ska Umeå kommun införa tobaksfri arbetstid? Kommunstyrelsens arbetsutskott har bestämt att förslaget ska ut på remiss till alla nämnder.

 

Umeå kommun har sedan 2005 ett beslut om rökfri arbetsmiljö, vilket innebär att rökning inte längre är tillåtet inomhus eller i rökrum. Nu föreslår personalchefsgruppen och hälsonätverket att gå från rökfri arbetstid till att även omfatta tobaksfria möten och därefter tobaksfri arbetstid. Förslaget går nu på remiss för att sedan återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut.

 

För mer information kontakta:

 

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande

090-16 12 01, 070-5504785

lennart.holmlund@umea.se

 

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

 

 

Internationell freds- och säkerhetskonferens stöttas av kommunen

 

Umeå står värd för en internationell freds- och säkerhetskonferens i september. Arrangemanget består av två delar, en vetenskaplig och en som är öppen för allmänheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott stöttar arrangemanget med 264 100 kronor.

 

Konferensen, som arrangeras av Umeå universitet och Umeå kommun, är ett viktigt inslag i Märkesåret 2009. Flera välkända internationella namn har bjudits in, till konferensen som inleds den 17 och avslutas den 19 september.

 

Den 17 september 2009 är det exakt 200 år sedan freden i Fredrikshamn. Vid sidan av krigsdeltagandet på kontinenten 1813-14 utkämpade Sverige sitt senaste krig 1808-09. Det är mot denna historiska bakgrund som forskare från hela världen samlas i Umeå.

 

 

För mer information kontakta:

 

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande

090-16 12 01, 070-5504785

lennart.holmlund@umea.se

 

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

 

Trasig transformator i Stornorrfors dyr affär för kommunen

 

Den trasiga transformatorn i Stornorrfors kraftstation innebär ett tungt ekonomiskt avbräck för Umeå kommun.

 

- Det här är mycket bekymmersamt för oss. Vi förlorar viktiga intäkter för varje dag som går. Det här kan betyda att vi förlorar i storleksordningen 4 miljoner kronor i veckan, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

 

Problemen vid Stornorrfors blev kända för kommunledningen under tisdag förmiddag. Vad som orsakat driftstörningen är inte känt, men kommunalrådet Lennart Holmlund (S) varnar för konsekvenserna redan nu.

 

- Det här kan påverka resultatet för innevarande år. Blir det problem länge så innebär det stora avbräck för oss.

 

Intäkterna från Stornorrfors är mycket betydelsefulla för Umeå kommun. År 2008 tjänade kommunen stora pengar på elhandeln tack vare sin ägarandel i Stornorrfors. Resultatet från elhandelsverksamheten uppgick till 163,4 miljoner kronor. Det är 100,6 miljoner kronor bättre än budgeterat och hela 53 miljoner kronor bättre än 2007.

 

För mer information kontakta:

 

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande

090-16 12 01, 070-5504785

lennart.holmlund@umea.se

 

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se