Skip to main content

Besparingar för kommunstyrelsen

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 16:33 CET

Kommunstyrelsen har fastställt sin uppdragsplan för planeringsperioden 2014-2015. Budgetramen för kommungemensam administration och politisk verksamhet minskas med 10,5 milj kr.

Anpassningen till den nya ramen ska ”genomföras på ett strukturerat och skonsamt sätt”. Budgetramminskningen fördelar sig så här: Administration/politisk verksamhet 1,6 milj kr, Ekonomi 2,7 milj kr, Personal 5,8 milj kr och Kommunikation 0,4 milj kr. Det är inte fastslaget hur verksamheterna ska minska sina kostnader.

Genusutbildning
Uppdragsplanen beskriver uppdraget, ambitionen och målsättningen med verksamheten. Det enda säryrkandet i kommunstyrelsen kom från Alliansen och gällde att stryka följande skrivning: ”Alla chefer ska genomgå en kunskapshöjande utbildning i genuskunskap. Utbildning i genuskunskap ska ingå i alla ledarutbildningar vid nyrekrytering.”

Ser brister
Majoriteten beslutade att behålla skrivningen, och enligt kommunalrådet Tamara Spiric (V) finns det goda skäl:

– Umeå har höga jämställdhetsambitioner. Samtidigt ser vi också att vi har brister på några håll. Genom att alla chefer nu ska genomgå kunskapshöjande utbildning i genuskunskap problematiserar vi de brister som finns i vår organisation samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar till förbättringar.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Tamara Spiric (V)
kommunalråd
Umeå kommun
090-16 11 80
070-277 19 89
tamara.spiric@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se