Skip to main content

Bildmuseet får fortsatt stöd med 5 mnkr

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 14:11 CET

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bevilja Bildmuseet 5 mnkr för 2016 samt reservera lika mycket för 2017 respektive 2018. Samtidigt har kommunens totala ekonomiska åtagande mot Umeå universitet minskat med 3 mnkr.

Bildmuseet, under Umeå universitet, är ett av Umeås främsta besöksmål med 320 000 besökare sedan maj 2012. Museet är också en skapande resurs för grundskola, förskola och gymnasieskola, och under 2014 tog Bildmuseet emot 150 bokade skolklasser. Bildmuseet genomför även fortbildning av lärare och förskolepedagoger.
Umeå universitet har ansökt hos Umeå kommun om fortsatt årligt stöd till Bildmuseet om 5 miljoner kronor för att utveckla verksamheten. Inför beslutet har Umeå kommun summerat all sin finansiering av verksamheter vid Umeå universitet, och totalutrymmet har minskats med 3 mnkr.

– Det får ses som ett första steg, diskussionen ska fortsätta om att kommunens totala finansiering ska minska ytterligare. Sedan är det upp till Umeå universitet vad som ska prioriteras, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.