Skip to main content

Budget i balans för Hörnefors kommundel

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 09:16 CEST

Efter årets fyra första månader redovisar Hörnefors kommundelsnämnd ett positivt resultat på drygt 200 000 kronor. Den ekonomiska prognosen för 2014 visar en budget i balans för kommundelen.
Under första delen av året syns ett ökat behov av individ- och familjeomsorg samt ökade personalkostnader inom förskolan. Detta har också resulterat i ett ekonomiskt underskott för dessa verksamheter.

–Det är viktigt att vi följer utvecklingen för att gå mot ett nollresultat, säger Ingela Wallrud (S), ordförande Hörnefors kommundelsnämnd.

För mer information:
Ingela Wallrud (S)
ordförande
Hörnefors kommundelsnämnd
070-357 49 04

Igor Jonsson (M)
vice ordförande
Hörnefors kommundelsnämnd
070-558 09 26