Skip to main content

Bygglov för 37 enbostadshus på Umedalen

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2015 16:04 CEST

Byggnadsnämnden har beslutat att bevilja bygglov för 37 enbostadshus på fastigheten Biet 1 vid Honungsvägen på norra Umedalen. Det blir 14 bostadshus i en våning med en area på 141m2 och 23 bostadshus i två våningar med en area på 156m2.

- Det är ett väl genomarbetat förslag med 37 bostadshus i två olika hustyper. Det är ett bra tillskott med småhus som det råder stor efterfrågan på, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

En fråga för nämnden att ta ställning till var färgsättingen av de nya byggnaderna. Den befintliga detaljplanen förordade ljusa kulörer medan det förslag som tagits fram består av tre huvudsakliga mättade kulörer, röd, gul och svart. Bedömningen blev att färgförslaget och det nya områdets utformning och karaktär blir lämplig med hänsyn till intresset för en god helhetsverkan.

Bullerplank mot E12:an
Fastigheten Biet 1 och det planerade bostadsområdet ligger mycket nära E12:an och fastigheten är därmed bullerutsatt. Därför är det ett krav att ett bullerplank ska uppföras till en höjd av 2,2m för att bullernivåerna från vägen ska reduceras.

Kontakt:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Maria Blomqvist
bygglovchef
Umeå kommun
090-16 13 55
maria.blomqvist@umea.se

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.