Skip to main content

Dags att TYCKA för unga umebor

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 09:14 CEST

Idag startar, för andra gången, TYCKA -dialogen som ger unga umebor mellan
13-25 år ett direkt inflytande över nämndernas verksamhetsplaner.

TYCKA - en modell för ungdomsinflytande
Kampanjen TYCKA är en modell som utvecklats för att få svar på frågan: Hur
vill unga umebor utveckla Umeå?

Den första omgången av TYCKA genomfördes i slutet av 2006. 800 ungdomar
lämnade, via webbplatsen www.umea.se/tycka, in synpunkter inom fem
områden: Trygghet och hälsa, Kultur och fritid, Arbete och boende, Skola
och utbildning, Inflytande och delaktighet. Resultatet av Tycka leder
vidare till träffar, dialog, mellan unga och politiker och tjänstemän från
kommunen. Träffarna är viktiga för att kunna bestämma hur och med vilka
frågor man ska gå vidare och arbeta med.

Idag startar nästa omgång. Precis som tidigare ska de unga umebornas
åsikter arbetas in i de kommunala verksamhetsplanerna. Tanken är att
förslagen ska utmynna i konkreta åtgärder och förbättringar inom alla
kommunala verksamhetsområden.

Tycka kan besvaras hemifrån via www.umea.se/tycka men det kommer också
finnas möjlighet att genomföra den i skolor, på fritidsgårdar och på
bibliotek.

GÖRA - kommunens ansvar
Med hjälp av TYCKA har kommunens tjänstemän och politiker fått veta vad
unga umebor vill. Ansvaret att GÖRA något av resultatet ligger på kommunen
men ska alltid genomföras tillsammans med ungdomar. Här är några resultat
av fjolårets TYCKA:

· Utveckla Ungdomens Hus i kommunal drift (Umeå Fritid)
· Ungdomsråd i fler bostadsområden (Umeå Fritid)
· Gemensamma Taget - Unga får coachning till arbete eller studier
(Socialtjänsten)
· Skapa en aktivitetspark för skate, inlines, bmx med mera i dialog med
unga (Samhällsbyggnadskontoret)
· Ferieskola (sommarpraktiklön) införs, ämnet är demokrati/inflytande
(Gymnasieskolan)
· Fler föreställningar och program under veckoslut och skollov
(Kulturförvaltningen)

Alla förvaltningar har ett ansvar
Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2006 att "alla nämnder och
förvaltningar, under perioden 2008-2010, ska utarbeta förslag till
åtgärder som gynnar utvecklingen för unga i Umeå". Det ungdomspolitiska
handlingsprogrammet (KUPP) skrotades. Kommunens politiker valde en ny väg:
"ungdomsfrågorna ska införlivas i förvaltningarnas verksamheter", det vill
säga vara en del av verksamhetsplanen. Det är mot den bakgrunden som
TYCKA-modellen utvecklades.

För mer information kontakta:

Lena Lie
Ungdomsombud
090-162985
070-3070745
lena.lie@umea.se

Rebecka Jakobsson
Ungdomsombud
090-16 12 80
070-36312 80
rebecka.jacobsson@umea.se

Christer Lindvall (s)
070-638 94 70
christer.lindvall@umea.se