Skip to main content

Detaljplan på paus i Sörmjöle

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 15:18 CEST

Byggnadsnämnden bordlägger en detaljplan för 17 nya villor i Sörmjöle. Anledningen till att planen inte antagits är att nämnden vill invänta kommunfullmäktiges beslut om en ny vatten- och avloppsplan. Området ligger vid Grannäset/Brännäset strax norr om Sörmjöle havsbad.

- Det är positivt att Sörmjöle utvecklas men det är ett känsligt område där vi i kustplanen bland annat pekat ut badvikar. Det är därför viktigt att vi löser vatten- och avloppsfrågan på bästa sätt så att inte vattnet i Mjölefjärden förorenas. Planen är färdig men vi lägger den på vänthögen tills den nya vatten- och avloppsplanen är antagen, säger Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande.

Frågan som måste lösas är hur de nya fastigheterna ska lösa vatten och avlopp. När det gäller små enskilda avlopp är Umeå kommun indelad i olika skyddsnivåer; normal och hög skyddsnivå. I områden med hög skyddsnivå ställs högre krav på avloppen. Planområdet ligger inte inom område för hög skyddsnivå. Det kan dock komma att ändras i och med den nya vatten- och avloppsplanen.

Det kan bli möjligt att området ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det förutsätter att kommunfullmäktige beslutar om ett utökat verksamhetsområde. Arbetet med den nya vatten- och avloppsplanen och verksamhetsområdet pågår. Därför väljer nämnden att bordlägga detaljplanen till dess att den nya planen är antagen av kommunfullmäktige.