Skip to main content

Digitala vägskyltar ger miljöbudskap till trafikanter

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 09:23 CET

Trafikanter ska via digitala vägskyltar få information om när luftkvaliteten är försämrad i centrala Umeå. Tanken är att trafikanter ska uppmuntras att välja ringleden E4 och E12 för miljöns skull. Vägskyltarna sätts upp vid infarterna till Umeå i december och beräknas vara i drift i början av 2014.

Umeå kommun och Trafikverket sätter upp digitala vägskyltar vid de fyra infarterna till Umeå längs E4 och E12. Tekniken i skyltarna är etablerad och beprövad men i Umeå kommer den att användas på ett nytt, unikt sätt. Vägskyltarna är tänkta att fungera som stöd för trafikanter att välja ringleden för miljöns skull.
- Digitala vägskyltar är ett beprövat sätt att informera och styra trafik framförallt i de större städerna, men det är helt unikt att använda dem för trafikstyrning i miljösyfte – Umeå kommun är först ut! säger Elin Pietroni, planeringschef, Umeå kommun.
Skyltarna kommer att få information om luftmiljön från mätstationen i centrala Umeå. När problemen är som störst visas budskap som uppmuntrar trafikanterna att aktivt välja ringleden för att förbättra luftmiljön i stadskärnan. Placeringen av de digitala vägskyltarna blir vid Söderslätt, Alvik, Nydala och Klockarbäcken.
De digitala vägskyltarna börjar användas för miljöbudskap i februari 2014. Skyltarna är ett led i att förbättra luftmiljön i centrala Umeå vilket ger bättre hälsa för boende och besökare i centrum samt påminna om nyttorna med ringleden för både lokal- och genomfartstrafik.


Fler åtgärder för bättre luft
- Trafikverket har länge arbetat tillsammans med kommunen för att ta fram olika lösningar för att förbättra luftkvaliteten i Umeå centrum. Ett sätt är att styra trafiken till andra vägar, säger Elena Vikström, projektledare för projektet ITS Umeå, Trafikverket.
Vägskyltarna är en del i en gemensam strategi för Trafikverket och Umeå kommun för att förbättra luftmiljön i centrala Umeå.
Umeå kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram för att minska utsläppen från fordonstrafiken som är den huvudsakliga utsläppskällan till kvävedioxider. Exempel på andra åtgärder som kommunen arbetar med är genomfartsförbud mot tung trafik på Västra Esplanaden, införande av miljözon april 2014, öka gång-, cykel- och kollektivtrafikresandet.
Vägskyltarna kommer även att användas för information och eventuell omledning vid trafikstörningar, större evenemang eller liknande. 

Luftvisulator visar värdet på luftkvaliten
Be Green Umeå har tillsammans med Interactive Institute tagit fram en särskild bildskärm, en ”luftvisulator”, som visar värdet på luftkvaliten på ett tydligt och underhållande sätt.  Luftvisulatorn uppdateras flera gånger i timmen med de senaste värdena från mätningar registrerade av mätstationen på Västra Esplanaden.
Den här vintern står luftvisulatorn på Järnvägstorget och är riktad mot vägen för att göra passerande bilister medvetna om luftkvalitén.

Bildtext:
Bilkö efter Västra Esplanaden. Foto Anna-Karin Boström.

 

Kontakt
Elin Pietroni
Planeringschef
Umeå kommun
090-16 14 38
070-5181239
elin.pietroni@umea.se

Elena Vikström
Regional ITS-samordnare och Projektledare för projektet ITS Umeå 
Trafikverket
010-123 75 47
070-224 92 02
elena.vikstrom@trafikverket.se

Emma Ödling
Projektledare
Be Green
090-16 49 67
070-636 11 80
emma.odling@umea.se

Britta Strömgren
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 91
070-661 24 64
britta.stromgren@umea.se


 

Bifogade filer

PDF-dokument