Skip to main content

Ekonomiskt bidrag till föreningar som stödjer socialt utsatta EU-medborgare

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 13:50 CEST

Socialnämnden beviljar totalt 92 000 kr i bidrag till de två sociala föreningarna Öppen gemenskap och Romska föreningen. Pengarna ska användas för att även fortsättningsvis kunna ge stöd till de rumänska Romer som kommit till Umeå.

-  De sociala föreningarna är en oerhört viktig aktör i dessa frågor. Hur beviljade pengar ska användas på bästa sätt bör beslutas i dialog med den utsatta gruppen samt inom gällande lagutrymme, säger Owe Persson (S), ersättare, socialnämnden.

Romska föreningen beviljas 72 000 kr för att kunna ge stöd till den utsatta gruppen i form av köp av mediciner, kläder, hygienartiklar och mat.

-  Dessa föreningar är en ovärderlig resurs och det är svårt att sätta en prislapp på det arbete som de utför. Kommunen kan inte göra allt, därför ska vi samverka med civilsamhället, säger Veronica Kerr (Kd), förste vice ordförande, socialnämnden.

Öppen Gemenskap beviljas 20 000 kr för inköp av ny tvättmaskin och torktumlare samt viss täckning för frukostverksamhet. Öppen Gemenskap ger bland annat stöd i form av tillgång till dusch, tvättmaskin, kläder samt kostnadsfri frukost.

-  EU:s ekonomiska åtstramningspolitik gör det omöjligt för fattiga länder som Rumänien att bygga sociala skyddsnät för sina medborgare. När det ska sparas drabbas de fattigaste, det vill säga romerna. På lång sikt måste sociala skyddsnätet utökas för att rymma dessa människor men på kort sikt måste vi möta människor där de finns. Istället för att avhysa och jaga ska vi erbjuda resurser till en bättre tillvaro, säger Åsa Bäckström (V), andre vice ordförande, socialnämnden.

Owe Persson(S)
ersättare
socialnämnden
Umeå kommun
070-392 63 15
owe.persson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
1:a vice ordförande  (tillförordnad ordförande vid detta sammanträde)
socialnämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se