Skip to main content

Energirådgivning satsar på solel

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2017 12:56 CEST

En solcellsanläggning på hustaket är en god investering inte bara för att minska sin klimatpåverkan utan också för att minska elkostnaderna. Nu vill Umeå kommuns energi- och klimatrådgivare få fler villaägare att börja producera sin egen solel.

Solceller har sjunkit drastiskt i pris på senare tid och är idag en lönsam investering för många villaägare. De solfattiga och snöiga vintrarna till trots så är norra Sverige väl lämpat.

– Taket behöver inte ens ligga i perfekt söderläge. Öst och väst går också utmärkt. Det kan till och med vara bättre eftersom att de flesta använder mest el på för- och eftermiddagen. Det viktiga är att taket inte skuggas för mycket, säger energi- och klimatrådgivaren Erik Eklund.

Under 2017 kommer han och kollegan Eduardo Petterson att erbjuda extra mycket stöd till villaägare som funderar på att sätta upp solceller så att vägen till egen elproduktion ska bli så enkel och trygg som möjligt. Tanken är att rådgivarna ska finnas med på hela resan, från offert, bidragsansökan och ett eventuellt bygglov fram till installation.

Oberoende rådgivning
Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är kostnadsfri och kommersiellt oberoende, något som Erik Eklund tror att många uppskattar:

– Vi har inga ekonomiska intressen i vår satsning. Vi gör det här för att minska påverkan på klimatet och för att öka Umeåbornas kunskap om solel.

Satsningen är en del i ett nationellt projekt där runt hälften av Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare genomför en rad aktiviteter riktade till villaägare i sina respektive kommuner. I Umeå arrangeras bland annat seminarier och workshops.

Slår hål på myter
Det finns en del myter om solel som energirådgivarna hoppas kunna slå hål på. En av myterna är att taket måste ha en viss lutning.

– Många tror det, men faktum är att allt mellan 20 och 60 grader är nästan lika bra och själva installationen blir oftast både enklare och billigare om man följer taklutningen. Det viktiga är att taket inte ligger i skugga, förklarar Erik Eklund.

Projektet genomförs med stöd av Energimyndigheten och ingår i en större satsning på att stärka den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Lokalt i Umeå är informationssatsningen även en del av ett klimatprojekt som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Aha-upplevelse
Energimyndighetens projektledare Alvar Palm ser att det nu är dags att skifta fokus från subventioner till informationsinsatser.

– För några år sedan, när solceller var dyrare, var subventioner avgörande för att folk skulle nappa. I dagsläget är information ofta tillräckligt. Genom att berätta att solceller är en långsiktigt god investering med låg ekonomisk och teknisk risk kan vi förmå många att ta steget. Det blir en aha-upplevelse – många tror att solceller är dyrare och krångligare än vad som är fallet.


Träffa en rådgivare
På följande platser kan du träffa Umeå kommuns energi- och klimatrådgivare mellan klockan 11 och 16:

• Sofiehems skola, fredag 11 augusti
• Strömpilen vid Ica Maxi, lördag 12 augusti
• Grubbe vid Ica Kvantum Kronoparken, söndag 13 augusti
• Tavelsjö vid Ica Matboa, lördag 19 augusti
• Hissjö vid Ica Hissjö Handel, söndag 20 augusti

Onsdag 30 augusti kl 18.30 arrangerar energi- och klimatrådgivningen ett seminarium med energiexperten Marcel Berkelder.

Mer information:

www.umea.se/solel


Fakta

Energi- och klimatrådgivning
Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivning kan ske via telefon, e-post eller personligt besök.

Insatsprojektet solel på villatak
Hälften av landets energi- och klimatrådgivare genomför kunskapshöjande aktiviteter och fördjupad rådgivning om solel. Projektet ska också utveckla rådgivningens kunskaper och arbetsmetoder.


Vid frågor vänligen kontakta:
Erik Eklund, energi- och klimatrådgivare i Umeå kommun
090-16 16 85, erik.eklund@umea.se

Eduardo Pettersson, energi- och klimatrådgivare Umeå kommun
090-16 16 76, eduardo.pettersson@umea.se

Alvar Palm, projektledare, Hållbar utveckling Väst
076-502 09 93, alvar.palm@hallbarutvecklingvast.se



Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.