Skip to main content

Enkätundersökning ska ge mer kunskap om hushållens inkomster och utgifter

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2018 06:48 CEST

Under vecka 15 skickas en enkätundersökning ut till 3500 Umeåbor. Undersökningen ställer frågor om inkomster och utgifter. Syftet är att beskriva och analysera inkomst- och lönestrukturen i kommunen samt hushållens storlek på sina boendeutgifter.

– Vi vill undersöka hur förutsättningarna ser ut när det gäller boendesituation och inkomstsituation. Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar och i det uppdraget ingår det att följa utvecklingen på bostadsmarknaden. Resultatet från den här undersökningen kommer bland annat besvara frågan om bostäder i Umeå är prisrimliga, säger Malin Lagervall, planeringschef.

Den slutliga rapporten, som både bygger på enkätfrågor men även insamlande av annan data, kommer bland annat ge svar på hur inkomsterna har utvecklats och vilka löneskillnader som finns mellan olika grupper på bostadsmarknaden.

– Vi vill se hur det ekonomiska läget är för olika typer av hushåll, till exempel tittar vi på skillnader mellan de som bor själva eller tillsammans med någon, om man har barn eller inte. Vi tittar även på upplåtelseform, alltså om man bor i hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt, säger Peter Thuresson, statistiker.

Bakgrund

Umeå kommun har ett lagstadgat ansvar att följa utvecklingen av läget på bostadsmarknaden. Rapporten ”Inkomst- och boendesituationen i Umeå kommun” ingår som en del i den lägesbeskrivningen.

Alla i Umeå ska ha förutsättningar att leva i bra bostäder till rimliga priser. På nationell nivå vet man att det finns ett segment av befolkningen som växer som har svårt att etablera sig på egen hand på bostadsmarknaden, boendekostnaderna tenderar att bli för höga. Samma sak gäller för Umeå men i vilken utsträckning? I dagsläget saknas den kunskapen. Resultatet kommer att leda till ett bra faktaunderlag till politiker, tjänstemän och samhällsaktörer hur situationen ser ut vilket ger ökad kunskap och ökade möjligheter för eventuella insatser.

Mer information

Malin Lagervall
planeringschef
090-16 14 38
070-298 54 10
malin.lagervall@umea.se

Peter Thuresson
statistiker
090-16 23 70
peter.thuresson@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.