Skip to main content

Fler sociala aktiviteter på Umeå kommuns vård- och omsorgsboenden

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 14:03 CET

Under 2016 satsar kommunens vård- och omsorgsboenden på ett flertal nya sociala aktiviteter. Danssalong, nostalgidag, chokladprovning och träningsgrupp är några exempel. Vid äldrenämndens sammanträde 25 februari presenterade verksamheten hur man planerar att använda de 700 000 kr som nämnden avsatt för att öka antalet sociala aktiviteter i kommunens vård- och omsorgsboenden.

– Att erbjuda varierande och meningsfulla aktiviteter är oerhört viktigt, det här är en satsning som gör skillnad, säger Janet Ågren, ordförande, äldrenämnden.

Mer sång, musik och dans
Sång, musik och dans kommer att arrangeras tillsammans med kommunens kulturverksamhet Kultur för seniorer. Totalt avsätter äldrenämnden 1 mkr 2016 för att öka de sociala aktiviteterna för äldre. 300 000 kr av dessa är avsatta för aktiviteter riktade till personer som bor kvar i sitt hem.

Informerar närstående via Facebook
Nytt för 2016 är också att de sociala aktiviteterna kommuniceras till närstående via Facebook. Alla vård- och omsorgsboenden har en egen sida där de publicerar inlägg som visar och berättar vilka sociala aktiviteter som genomförs.

– Vi funderade på hur vi effektivast skulle kunna nå ut till närstående med information om vilka aktiviteter som genomförs på våra boenden. Vi landade i att Facebook är ett snabbt och enkelt sätt att nå ut med den här sortens information. Vi vill vara öppna och tillgängliga, säger Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör.

Exempel på ett vård- och omsorgsboendes facebooksida: https://www.facebook.com/Ersboda-v%C3%A5rd-och-omsorgsboende-Ume%C3%A5-kommun-377309922392977/?fref=ts


Mer information

Janet Ågren (S) ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD) vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP) 2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.