Skip to main content

Fler väljer Ultra - och resenärerna blir allt nöjdare!

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 09:05 CET

Ultra klättrar 2010 från plats 15 på listan över kollektivtrafikbolag i stadstrafik i Sverige till plats åtta i kundnöjdhet.

- Det är ett inspirerande betyg som sporrar oss att öka takten i förbättringsarbetet, vi är på rätt väg och ska 2015 ha Sveriges nöjdaste bussresenärer, konstaterar en glad Lennart Holmlund, ordförande i Umeå kommunföretag.

Ultra klättrar alltså hela sju placeringar i listan över landets kollektivtrafiksbolag i stadstrafik när det gäller resenärernas sammanfattande nöjdhet. Och tydligt är det att allt fler lockas att välja det hållbara alternativet: bussen. 2010 genomfördes 1,3 miljoner fler resor i Umeå jämfört med 2005, bara under 2010 ökade antalet resor med en halv miljon.
Att ökningen av resor och nöjdheten sker parallellt tillskriver Ultra umeborna själva:
- En stor del av de förändringar som vi genomfört och nu planerar att genomföra är umebornas egna, via hemsidan ultravillmer.nu har vi fått in mängder av bra tips och idéer om hur lokaltrafiken kan bli ännu bättre. Det engagemanget är enormt viktigt för att vi ska kunna fördubbla det kollektiva resandet till 2020, menar Lennart Holmlund.

2011 satsar Ultra nu vidare på att bl a svara upp mot den ökade tågtrafiken till följd av Botniabanan, ökad turtäthet längs centrala stråk och nya hållplatser planeras. Fler bussar sätts nu i trafik och linjenätet anpassas för att mer logiskt och effektivt binda samman populära resmål.- Vi planerar att förstärka trafiken på nya linje 1 och linje 8 från vintertidtabellen 2011/2012 och erbjuda en turtäthet på 10 minuter under hela dagen 7-18 och hoppas med den förändringen kunna nå sex miljoner resor 2012, berättar Lennart Holmlund.

Kort om Ultra:
Umeås stadstrafik Ultra är ett samarbete mellan Länstrafiken i Västerbotten, Nobina och Umeå kommunföretag. Länstrafiken i Västerbotten är trafikhuvudman för både den lokala och regionala trafiken på Västerbottens vägar. De sköter även upphandlingen av trafiken där entreprenören Nobina 2008 fick uppdraget att trafikera Umeås tätort. Ultra är själva stadstrafiken i Umeås tätort och Umeå kommunföretag, en del av Umeå kommun, är de som beställer och bekostar den. När det gäller stadstrafiken i Umeå är det bara en aktör du behöver lägga på minnet: Ultra.

Mer information:
Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>
Mikael Öhlund
vd, Umeå kommunföretag
070-579 00 01
Maria Höglander
vd, Länstrafiken Västerbotten
070-625 87 18
Jörgen Boman
Pressinformatör
informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se