Skip to main content

För- och grundskolenämnden godkänner gemensam organisation av SYV

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 14:31 CET

För- och grundskolenämnden godkänner en gemensam organisation av studie- och yrkesvägledning (SYV) inom grundskolan och gymnasieskolan i Umeå kommun.

Umeå universitet har utrett studie- och yrkesvägledningen och föreslår att Umeå kommun samordnar sin studie- och yrkesvägledning i en gemensam enhet för att möjliggöra tydligare styrning och ledning samt förbättra kvalitetssäkringen.

En vägledningschef ska rekryteras under våren 2014 om övriga skolnämnder i kommunen ställer sig bakom organisationsförslaget. Organisationsförändringen och chefstjänsten ska finansieras inom befintlig budgetram. Övriga skolnämnder tar sina beslut före årsskiftet 2013/2014.

Mer information:
Margareta Rönngren (S)
Ordförande
070-573 84 83

Peter Sedlacek (FP)
1:e vice ordförande
070-211 43 16

Tamara Spiric (V)
2:e vice ordförande
070-277 19 89

Gabrielle Hultdin
kommunikatör
för- och grundskolan
070-345 12 33