Skip to main content

För- och grundskolenämnden: INFORMATION TILL MEDIERNA

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 14:12 CEST

Torsdag den 11 september sammanträder För- och grundskolenämnden på
Västangårds skola på Umedalen. Beslut ska bland annat fattas om uttalande
till Skolverket angående ansökningar till friskolor och lokalisering av
statlig specialskola i Umeå.

Hela föredragningslistan finns på webben:
http://www.umea.se/omkommunen/kommunorganisation/forochgrundskolenamnd/protokollochforedragningslistor.4.bbd1b101a585d704800071103.html

Ingen presskonferens hålls efter mötet.


För ytterligare information är ni välkomna att kontakta:
Margareta Rönngren (s), ordf i nämnden, 070-573 84 83
Stefan Nordström, vice ordförande (m), 070-690 79 39Maria Lindberg
Informatör För- och grundskoleförvaltningen
Tel: 090-16 12 33
Mobil: 070-345 12 33
E-post: maria.a.lindberg@umea.se