Skip to main content

För- och grundskolenämndens prognos till årets slut är - 8 Mkr

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 15:22 CEST

För- och grundskolenämnden visar ett överskott på 518 tkr för de första fyra månaderna och en prognos till årets slut på – 8 miljoner kronor.

Verksamheterna förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg och familjedaghem visar överskott de fyra första månaderna och har bättre resultat denna period jämfört med tidigare år. Grundskolans underskott på -4 miljoner kronor är i samma nivå jämfört med denna period förra året och största anledningen är för hög bemanning. 

- Personalplanering pågår inför hösten för att bemanningen ska komma i nivå med budget. Nämndens ambition är att vi ska klara detta, säger Margareta Rönngren, ordförande i nämnden. 

Mer information:
Margareta Rönngren (S)
Ordförande
För- och grundskolenämnden
070-573 84 83

Peter Sedlacek (FP)
1:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-211 43 16

Tamara Spiric (V)
2:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-277 19 89

Gabrielle Hultdin
Kommunikatör
För- och grundskolan
070-345 12 33