Skip to main content

Förberedelser inför brobygget vid Bölesholmarna börjar

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2016 15:29 CET

Nu börjar arbetet inför brobygget med nedtagning av en del skog. Samtidigt byggs en provisorisk bro från södra sidan för att arbetet ska kunna utföras på ön.

Inom kort startar nedtagning av en del skog inför byggandet av bron till Bölesholmarna. Det sker dels vid Lundåkern och dels på Bölesholmarna. Anledningen är i första hand för att det ska göras undersökningar av mark och berggrund. I ett senare skede behövs också utrymme för fundament och förankringar för bron. Arbetet beräknas ta en vecka.
Skogen kommer att återplanteras som ett led i vidareutveckling av Bölesholmarna som besöksmål.

Staden binds samman
Kommunen lägger nu ytterligare en pusselbit i arbetet med en sammanhängande strandpromenad. Staden binds samman med en trevlig rundslinga på 3,6 km i en helt bilfri miljö samtidigt som tillgängligheten förbättras.
- Bron kommer att göra det lättare för invånare att ta sig till friluftsliv och rekreation på Bölesholmarna. Och mitt intryck att det är idel positiva tongångar till brobygget, säger Sune Norman, projektledare hos Umeå kommun.

Provisorisk bro från södra sidan
En provisorisk bro ska byggas från parkeringen på södra sidan över till Bölesholmarna för att kunna ta över maskiner och material. Den provisoriska bron rivs när den riktiga bron är klar.

Byggstart sommaren 2016
Den nya bron kommer att gå över Umeälven mellan Lundåkern och Bölesholmarna, ön Gröna Oxen. Bron blir en förbindelse som knyter ihop stadens västra delar med Teg. Den blir ett effektivt sätt att passera älven för de som går och cyklar. När bron är klar öppnar den också möjligheten att gå eller cykla ett längre alternativ av ”broarna runt” i Umeå. Byggstarten beräknas till sommaren 2016.Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.