Skip to main content

Förskolan Mjölken bäst på minskad energianvändning

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 14:11 CET

Förskolorna Mjölken, Karet och Gitarren har deltagit i en studie för att minska sin energianvändning genom mänsklig påverkan. Förskolan Mjölken var bäst och har lyckats göra en besparing på värme med 3 %, vatten med 15 % och el med 3 % under tre månader.

I arbetet med att minska energianvändningen såg förskolorna bland annat över tiderna för när värme och ventilation ska vara på, det vill säga utifrån när verksamhet bedrivs. Personalen såg även över sitt beteende kring fikarum och kök när det gäller koka vatten energisnålt, fylla diskmaskin, stänga av kaffebryggaren efter användning m.m.

De mätte även hur användningen av apparater och att använda stand-by lägen på datorer och kopiatorer kan minska energianvändningen. Likaså byta till lågenergilampor, åtgärda drag och droppande vatten i kranar och toaletter.

– På förskolan Mjölken gjorde vi flera små förbättringar och personalen var peppade att förändra sitt beteende för att se vad det kan innebära i besparingar. Det handlar i grunden inte om några stora uppoffringar utan mer att tänka sig för, säger Jenzine Fältskog, rektor på förskolan.

Förutom äran och framför allt insatsen för vår miljö bjuds alla deltagande i projektet på tårta samt att vinnande förskola får ett antal biobiljetter. Fastighet har även valt att ur ett pedagogiskt syfte
överlämna ett hemligt pris förskolorna i tävlingen.

Mätningarna har gjorts av Fastighet inom Umeå kommun tillsammans med Umeå universitet och är en del i Energiprojektet som innebär att stora delar av kommunens fastigheter ses över och moderniseras med målet att minska energianvändningen med 20 % och 6 000 ton koldioxid/år.

Läs mer om Energiprojektet på: [ http://www.umea.se/energiprojekte] www.umea.se/energiprojektet

Bifogat finns en förteckning över två av förskolornas resultat under mätperioden.

Mer information:
Jenzine Fältskog
Rektor vid Förskolan Karet och Förskolan Mjölken
Ersboda skolområde
Mobil: 070-650 45 46

Krister Johansson
Projektledare
Fastighet, Umeå kommun
Mobil: 070-650 23 86

Gabrielle Hultdin
Informatör, för- och grundskolan
Mobil: 070-345 12 33