Skip to main content

Förskolor och skola på Ersboda prisad för språkutvecklande arbetssätt

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2015 08:00 CET

Förskolorna Mjölken och Karet samt Östra Ersbodaskolan har idag fredag 4 december prisats av Skolverket med Europeisk kvalitetsutmärkelse. De har under två års tid utvecklat arbetsformer för ett mer medvetet och strukturerat språkbaserat lärande i alla förskolans och skolans situationer.
– Detta har gjort att alla elever i åk 3 i våras klarade nationella proven i svenska!, säger språk-, läs- och språkutvecklaren Jessica Kristoffersson.

Alla pedagoger är engagerade
Alla pedagoger på förskolorna och skolan har tillsammans med språk-, läs- och skrivutvecklare utvecklat förhållningssätt, undervisning och lärmiljö så att barnen och eleverna ska få möjlighet till ökad måluppfyllelse. Det finns idag en röd tråd i det språkutvecklande arbetet med barnen på Ersboda, från förskolan och upp genom hela skolgången.

– Vi måste hela tiden prata med barnen i alla skolans och förskolans situationer där de får berätta, beskriva, diskutera och lyssna, förklarar Charlotta Strandberg Jäger, förskolechef på Karet och Mjölken.

– Styrkan och en förklaring till varför vi lyckas i vårt arbete med barnens språkutveckling är för att alla pedagoger är med, är engagerade och deltar, menar Tomas Forslund, rektor på Östra Ersbodaskolan.

Många flerspråkiga
Idag finns det 19 olika språk på skolan där de kurdiska språken och somaliska tillhör de största språkgrupperna. Närmare 65 procent av barnen är flerspråkiga på Östra Ersbodaskolan och i förskolan är det en ännu högre andel av barnen som är flerspråkiga.

– En av de största utmaningarna idag för Östra Ersboda är det stora antalet barn som kommer hit utan tydlig språkidentitet, vilket ställer stora krav på skolans kompensatoriska uppdrag menar Tomas Forslund.

Föräldrarnas betydelse
Under projekttiden har förskolorna även synliggjort föräldrarnas viktiga roll för barnens språkutveckling och arbetat aktivt för ett interkulturellt förhållningssätt. Exempelvis har föräldrarna hjälpt till att översätta en av barnens favoritböcker till barnens alla språk för att betona vikten av modersmålet och för att uppmuntra högläsning och textsamtal.

– Hur väl en elev lyckas i skolan ska inte få bero på hur väl eleven talar svenska eller om föräldrarna läst högt hemma och samtalat mycket med sina barn. Skolan ska skapa delaktighet och göra skolspråket och undervisningen begriplig så att alla kan vara aktiva och utvecklas. Språket är vårt främsta tankeverktyg, det är med hjälp av språket vi undervisar våra elever och därför måste lärare vara medvetna om språkets roll för tanke- och kunskapsutvecklingen, säger Jessica Kristoffersson, språk-, läs- och skrivutvecklare.

På Östra Ersbodaskolan lyckades 100 procent av eleverna i årskurs 3 de nationella proven i svenska som skedde våren 2015. Språkutvecklande arbetssätt genomgående i alla skolans ämnen, rätt stöd och höga förväntningar har varit viktiga hörnstenar.

Mer information:
Charlotta Strandberg Jäger
Förskolechef Karet och Mjölken
070-299 39 01

Thomas Forslund
Rektor Östra Ersbodaskolan
070-346 46 18Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.