Skip to main content

​Förslag om att riva graffitiväggarna

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2018 15:40 CET

Riv graffitivägarna på I20-området omgående, är förslaget från näringslivs- och planeringsutskottet till kommunstyrelsen. Om det också blir beslutet, får Mark och exploatering vid Umeå kommun i uppdrag att förbereda området för framtida exploatering.

Graffitiväggarna på I20-området har varit den plats inom kommunen där det har varit tillåtet att utöva graffiti. 2011 togs en handlingsplan fram av tekniska nämnden, kulturnämnden och näringslivs- och planeringsutskottet för att förebygga klotter som skadegörelse och främja graffiti som konstform och fritidsintresse. Avtalet om att använda området byggde på föreningsansvar.

Efter en utvärdering beslutade UmeBrå:s styrgrupp 2015 att arbetsgruppen skulle upphöra och att handlingsplanen skulle upphöra att gälla. Samma år beslutade kommunstyrelsen att det samlade ansvaret och handlingsplanen skulle upphöra att gälla.

Ingen kommunal verksamhet

Sedan dess har området blivit nedskräpat med bland annat sprayburkar, och kommunen fick i oktober 2016 ett föreläggande om att städa upp. I samband med detta sade Kultur och Fritid upp sitt nyttjanderättsavtal, och idag har ingen kommunal verksamhet längre något ansvar för fortsatt nyttjande av graffitiväggarna.

Mark och exploatering som ansvarig markägare ser en risk för att så länge graffitiväggarna står kvar i området, kommer de att fortsätta användas med nedskräpningskostnader som följd.

Remissvar från nämnder

I juni 2017 återremitterade näringslivs- och planeringsutskott ärendet för yttranden från kulturnämnden och fritidsnämnden. Kulturnämnden har besvarat remissen med att deras engagemang för graffiti som konstform består, men att de saknar möjlighet att ta ansvar för området. Detta gäller såväl ekonomiskt som personellt.

Fritidsnämnden har hänvisat till sitt beslut från 2015, att om ingen nämnd eller förening tar ansvar för graffitiväggarna och området, rekommenderas att de tas bort.

Vänsterpartiet yrkade på återremiss för en dialog med Umeå graffitiförening, om huruvida den skulle kunna ta ansvar för området.

– Oavsett om det finns en förening eller inte, så är området inte lämpligt. Att kulturnämnden kan stötta graffiti som konstform är en annan sak, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

– Polisen har påpekat att det förekommer både alkohol och droger på området. Det är beklagligt att frågan om graffitiväggarna blivit en långbänk, säger Elmer Eriksson (M), ersättare i kommunstyrelsen.

Efter yrkande från Centerpartiet ska ärendet kompletteras med en beräkning av kostnaderna för en rivning, inför behandling i kommunstyrelsen.

Bilder bifogas.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Elmer Eriksson (M)
ersättare
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 04
elmer.eriksson@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.