Skip to main content

Första delen av arbetet i Gammliaskogen ser sitt slut

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2013 10:53 CEST

Skogsavverkningarna i Gammliaskogen, stadsliden, är nu inne i sin sista fas och planeras bli färdigställd denna vecka. Nu böjar istället markarbetena som innefattar stubborttagning, markutjämning, justering av diken och elstolpar. Resterande arbete kommer utgöra en mindre störning för folk som vistas i motionsspåren.

Det sista som görs av skogsarbetena är en avverkning vid området som kallas Kallkällebacken. Detta görs för att den nya bron ska få ett vinkelrätt läge mot spåret. Det kommer att innebära att det blir en flackare ingång till överfarten och därmed kan hastigheterna över bron sänkas, vilket är en fördel för såväl elit som motionärer som nyttjar SM-spåret. Den nya bron får även en flackare konstruktion än dagens bro vilket är en anpassning mot en bredare motionärsmålgrupp, både sommar och vintertid. Den gamla bron kommer att rivas och tas bort.

Förändringarna ger säkrare motionsspår
Alla förändringar av SM-spåren har också gjorts med tanken att den breda allmänheten av motionärer ska kunna dra nytta av förändringarna. Viktiga delar av arbetet har varit att räta ut snäva kurvor och bredda säkerhetszoner för att sänka hastigheterna och ge plats för åkare och motionärer att kunna passera varandra i bredd. Hänsyn har också tagits till skogsmiljön då äldre gran och tall har sparats framför yngre lövträd och skärmar mot bebyggelse har sparats.

Stadsliden får en ny skötselplan
Det pågår ett arbete med att framställa en ny skötselplan för området kring Stadsliden. Skötselplanen som kommer att utgå ifrån och fokusera på hur stadsliden används idag. Medborgare kommer att ges tillfälle att komma med synpunkter både via en webkarta och i samband med samrådsvandringar ute på plats.
– Stadsliden är ett väldigt viktigt område i Umeå och hem för en uppsjö av aktiviteter, varibland skidåkning är en. Vi ser därför att en ny skötselplan måste till för att ta hänsyn till alla de behov som Stadsliden fyller, säger Nina Ingvarsson, landskapsingenjör, Umeå kommun.

För mer informmation

Nina Ingvarsson
landskapsingenjör Gator och parker
Umeå kommun
090-16 13 76, 070- 267 06 74
nina.ingvarsson@umea.se

Hans-Erik Bergström
ansvarig för SM-veckans skidspår
Umeå kommun
090-16 16 14, 070-341 72 46
hans-erik.bergström@umea.se

Outi Krekula
projektledare SM-veckan
Umeå kommun
090-16 21 45, 070-699 35 59
outi.krekula@umea.se

Linn Lundström
Kommunikatör Umeå fritid
Umeå kommun
070-308 84 24
linn.lundstrom@umea.se