Skip to main content

Förtätning i Sävar

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 18:11 CEST

Nu inleds planläggning av området mellan Backvägen och Majorsvägen, öster om Sävarån i Sävar. Preliminärt syfte med planen är att skapa förutsättningar för bostäder och viss handel.

Planområdet är ca 3 550 kvadratmeter och marken är i både privat och kommunal ägo. Delar är bebyggd, övriga delar är idag obebyggd. I förslaget till Fördjupning för Sävar i översiktsplanen är området utpekat som ett område för utveckling.

Hur stor exploateringen av området kan bli kommer att prövas i planarbetet. Nyckelfrågor som behöver utredas i planarbetet är t ex  friytekravet och parkeringsbehovet.

– Det ligger helt rätt i tiden att utveckla området med tanke på Norrbotniabanan och det ligger dessutom helt i linje med översiktsplaneringen för Sävar, säger Mikael Berglund (S) kommunstyrelsens ordförande. 

Detaljplanen beräknas antas tredje kvartalet 2020.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.