Skip to main content

Förtjänstgåva till 237 medarbetare för 25 år

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 16:04 CET

Rekordmånga, närmare bestämt 222 medarbetare, samlades i Rådhuset måndag den 9 december för att fira 25 år i Umeå kommuns tjänst. Totalt uppmärksammas 237 personer i år.

Jubilarerna väljer mellan ett presentkort på resor, en klocka eller ett konstverk, till ett värde av 6 675 kronor. Resechecken är populärast. Vid detta tillfälle delar kommunen också ut kulturnämndens Minervabelöning och Umeå kommuns konststipendium.

Mycket har hänt
Vid förtjänstlunchen kunde kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark (S) konstatera att det hänt mycket i Umeå sedan 1988, alltså under de aktuella 25 åren:
– Umeås befolkning har ökat från 88 000 till 118 000. Och sedan 1988 har det gjorts stora satsningar på skola, barnomsorg och andra verksamheter.

Minervabelöning
Kulturnämnden har i år utsett konstvetaren Ivar Tornéus och musikläraren Göran Teljebäck till Umeå kommuns Minervabelöning.
Ur motiveringen för Ivar Tornéus:
”Med omvittnat behaglig ton och ytterst initierat har han guidat stora skaror av studenter, intresserade umebor och tillresta kring konsten i vårt närområde.”
Ur motiveringen för Göran Teljebäck:
”Musik ska byggas utav glädje är och har varit Görans ledstjärna. Alla ska vara delaktiga och för många elever har Görans inspiration och musikalitet inneburit ett avstamp i musikens värld.”

”Konstnärernas konstnär”
Vid lunchen uppmärksammades också konstnären Nic Langendoen, som tilldelats kulturnämndens konstipendium på 50 000 kronor. Ur motiveringen:
”Nic Langendoen är vad man brukar kalla en konstnärernas konstnär. Hans konstnärskap värderas högt över genrer och generationsgränser. Sedan mitten av sextiotalet har han berikat vår stad med sitt måleri kännetecknat av musikalitet och driven kolorit.”

(Bildtexter)
Tio av de 237 medarbetare som i år arbetat 25 år i kommunens tjänst. Bakre raden från vänster: Elisabeth Mattsson, Stefan Lindström, Christina Bergmark, Ann-Christine Holmberg, Maria Khorasani Axelson. Främre raden från vänster: Kjell-Arne Jonsson, Elisabeth Moberg, Catrin Åström, Marie Bredén Kvarsnes, Carina Lundström Högberg.

Konststipendiaten Nic Langendoen, kulturnämndens ordförande Tomas Wennström samt musikläraren Göran Teljebäck och konstvetaren, som båda tilldelats Umeå kommuns Minervabelöning.

Mer information:

Britt-Mari Häggström
assistent, stab
Umeå kommun
090-16 12 35
britt-mari.haggstrom@umea.se