Skip to main content

Förtydligande ang beslut i för- och grundskolenämnden

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 09:13 CET

Förtydligande p g a felaktig rubrik i pressmeddelande
från För- och grundskolenämnd i Umeå igår, 3 februari 2011
---------------------------------------------
För- och grundskolenämnden beviljar utökning av verksamhet
för Waldorfförskola samt enskild förskola i Flurkmark

För- och grundskolenämnden godkänner finansieringsstöd till
nybyggnation av Waldorfförskola. Kostnaden ska dock bedömas rimlig i
förhållande till kostnad per barn i nybyggd kommunal förskola.

Utvidgad förskoleverksamhet i Flurkmark
För- och grundskolenämnden godkände även en utökad
förskoleverksamhet i Flurkmark där den enskilda verksamheten Bikupan
vill utöka från idag 18 barn till max 30 barn. Även i detta fall
bifaller nämnden utökningen om kostnaden bedöms rimlig i förhållande
till kostnad per barn i liknande förskolor.


För ytterligare information kontakta:
Margareta Rönngren (s), ordförande, mobil: 070-573 84 83
Peter Sedlacek (fp), vice ordförande, mobil: 070-211 43 16
Tamara Spiric (v), 2:a vice ordförande, mobil: 070-277 19 89


Gabrielle Hultdin
Informatör, För- och grundskolan
090-16 12 33, 070-345 12 33