Skip to main content

Förtydligande från Bräntbergsskolan

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 15:22 CEST

För- och grundskoleförvaltningen
Bräntbergsskolan


Med anledning av artikeln i dagens VF kommer här ett par förtydligande vad
gäller skolans rutiner och femstegsprogram.
Bräntbergsskolan har sedan starten av höstterminen jobbat med ett så
kallat femstegsprogram. Detta är inget som är unikt just för
Bräntbergsskolan, utan många skolor jobbar efter liknande modell.
- Skolk kan vara ett tecken på att något i skolsituationen inte fungerar,
det är även viktigt för övriga elever att få ro i klassrummet och inte
störas av klasskamrater som kommer sent, säger Daniel Wirestrand.

Femstegsprogrammet är skolans rutiner vid frånvaro. Det viktigaste
instrumentet är pedagogernas mentorskap och kompetens att kunna göra en
bedömning.
När en elev skolkat kontaktas automatiskt föräldrarna av elevens mentor.
När eleven uteblivit tre gånger kallas föräldrarna till ett extra
mentorsamtal för prata om anledningen till frånvaron. I de fall mentorn
anser det nödvändigt kopplar man in Elevhälsan. Fortsätter frånvaron trots
tidigare insatser, kallas eleven och föräldrarna till en
elevvårdskonferens med elevhälsan och rektor. Här beslutas om fortsatta
åtgärder för att hjälpa eleven att klara sin skolgång.

Socialtjänsten kopplas inte in förrän efter hela femstegsprogrammet är
genomfört, och skolans verktyg inte räckt till.
- Det är sällan vi känner att vi måste kontakta Socialtjänsten, men i de
fall det behövs måste det kunna gå snabbt, säger Daniel Wirestrand.
- Jag ser Socialtjänsten som en samarbetspartner, och inte som något att
hota med. Vi strävar efter att samverkan alltid ska ske tillsammans med
eleven, föräldrar och mentor. Socialtjänsten ser vi som en resurs när
eleven behöver stöd även utanför skolan, säger Daniel Wirestrand.


För ytterligare information:
Rektor Daniel Wirestrand 070-339 55 62

Fotnot:

I VF:s artikel står att Daniel Wirestrand säger att han är rädd om
ungdomarna och inte vill att de ska sniffa på Ersboda. Daniel hänvisade
till en artikel i VK där man berättat om att antalet ungdomar som sniffar
ökat, och i den artikeln visades bilder på tomma burkar i skogen på
Ersboda.
- Jag menade inte att peka ut Ersboda. Anledningen till att jag nämnde
just det området var endast på grund av tidigare artikel i VK, säger
Daniel Wirestrand, rektor på Bräntbergsskolan.


Maria Lindberg
Informatör för För- och grundskoleförvaltningen
Tel: 090-16 12 33 (internt: 61233)
Mobil: 070-345 12 33
E-post:maria.a.lindberg@umea.se
Fax: 090-77 19 83