Skip to main content

Fortsatt positiv utveckling av kommunens ekonomi

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 08:49 CEST

Umeå är en kommun med mycket bra ekonomi. Den senaste delårsrapporten pekar på ett överskott med +304,7 miljoner kronor vid årets slut.

Resultatet hittills är 225,2 miljoner kronor bättre än motsvarande period föregående år, 36,4 miljoner kronor bättre än budget. Kärnverksamheterna i nämnderna håller sina ekonomiska ramar.

- Det är mycket bra jobbat, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det är intäkter från kommunens finansiella verksamhet och affärsverksamhet (Umeå Energi med flera) som tillsammans gör överskottet. Elhandeln fortsätter att vara mycket intäktsbringande för kommunen. Resultatet hittills uppgår till 135,4 miljoner kronor, vilket är 56,5 miljoner kronor bättre än i fjol.

De kommunala verksamheterna har tillsammans ökat sina intäkter med 112 miljoner kronor mer än i fjol. Även om intäkterna har ökat inom alla verksamheter, och även från staten som har bidragit med 31,3 miljoner kronor mer i statliga bidrag än i fjol, så har också kostnaderna för verksamheterna ökat med sammanlagt 107,3 miljoner kronor.

De kommunala bolagen visar också upp en mycket stor förbättring jämfört med föregående år. Det starkast lysande exemplet är Umeå Energi som efter några tuffa år hittills i år visar upp ett resultat som är 80,6 miljoner kronor bättre jämfört med föregående år. Det beror bland annat på att värme har kunnat produceras med en mer kostnadseffektiv bränslemix, större volymer av elnätleveranser och ett ökat intresse för och försäljning av Umenets produkter.

Hur överskottet ska användas beslutas av kommunfullmäktige i början på nästa år.


Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Jörgen Boman
pressinformatör
informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>