Skip to main content

​Fortsatt samverkan med Röda Korset i flyktingfrågan

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 13:51 CET

Fritidsnämnden har beslutat att Röda Korset ska få ett förlängt föreningsbidrag om 1,366 milj kr för att fortsatt kunna ha en viktig roll i koordineringen av arbetet i den aktuella flyktingsituationen. 

Sedan oktober 2015, när Röda Korset beviljades 450 000 kr från kommunstyrelsens arbetsutskott, har de arbetat med flyktingfrågan och utvecklingen av deras arbete har varit mycket positiv. Genom nätverket På Flykt Umeå, koordinerar Röda Korset ideella aktörer och samlar in ekonomiska medel som andra föreningar kan söka.

- Det är viktigt med en huvudkoordinator bland ideella aktörer som har ett högt förtroende och kompetens i flyktingfrågan. Vi vill uppmuntra det ideella samhället till fortsatt engagemang och genom att stödja en fortsatt samverkan med Röda Korset ges möjlighet att kanalisera goda idéer i en gemensam riktning så att alla inte springer på samma bollar, säger Ari Leinonen (S), ordförande för fritidsnämnden.

Pengarna ska Röda Korset framför allt använda till att samordna, koordinera och utbilda alla volontärer som vill hjälpa till. Pengarna ska också användas till att stärka nätverket och för att stödja föreningar som med olika insatser vill stärka det långsiktiga integrationsarbetet, som till exempel att anordna aktiviteter för flyktingar.

- Det är glädjande att engagemanget i frågan är stort, vilket är mycket betydelsefullt för Umeå som stad, såväl utifrån ett kortsiktigt som långsiktigt perspektiv. Detta bidrag ger förutsättningar till ett långsiktigt arbete där god samverkan mellan olika aktörer är en nyckelfaktor för att lyckas med integrationsarbetet, säger Lennart Johansson (M), vice ordförande, fritidsnämnden.

Fritidsnämnden beviljades i dag, 2016-02-23, 1,8 milj kr av kommunstyrelsens arbetsutskott, för att genom föreningsbidrag kunna stötta civilsamhället kopplat till den aktuella flyktingsituationen.

Kontakt

Ari Leinonen (S)
ordförande
fritidsnämnden
Umeå kommun
070-567 92 14
ari.leinonen@umea.se

Lennart Johansson (M)
vice ordförande
fritidsnämnden
Umeå kommun
070-330 37 45
lennart.johansson@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.