Skip to main content

Fortsatt stabil ekonomi för gymnasie- och vuxenutbildningen

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 11:58 CEST

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden räknar med att göra ett överskott på cirka 8 miljoner kronor under 2014. Orsaken är främst att färre elever valt en fristående gymnasieskola samt att fler elever från både Umeå och andra kommuner väljer att studera i Umeå.  

Ett positivt resultat kopplat till olika arbetsmarknadsåtgärder bidrar också till överskottet. Bland verksamheterna har Dragonskolan ytterligare förstärkt sin position som den mest attraktiva gymnasieskolan i regionen. Anledningen är bland annat en stark idrottsprofil, en nyrenoverad skola, ett teknikcentrum i världsklass och en skola som omges av ett rykte av trivsel, hög kvalitet och ett brett programutbud.
­– Efter den slutliga antagningen kan vi också konstatera att andelen sökande till våra yrkesprogram även i år har ökat med cirka två procent, säger Hans Lindberg (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

En fortsatt hög efterfrågan på vuxenutbildning har kunnat mötas av kommunala resurser och fortsatt riktade statsbidrag till yrkesvux och lärlingsutbildningar. Det finns en stor efterfrågan kring yrkesutbildningar inom vård, mark- och anläggning samt byggsektorn. Inom många områden är det betydligt fler sökande än det finns platser.

För mer information kontakta:
Hans Lindberg (S)
Ordförande
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Sture Eriksson (KD)
Vice ordförande
076-814 60 43
sture.eriksson@umea.se

Andreas Moberg
Kommunikatör
070-633 28 22
andreas.moberg@umea.se