Skip to main content

Framtida musik- och kulturskola diskuteras på Umeåkonferens

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 15:09 CET

Hur ser en kulturskola ut år 2030? Frågan diskuteras på onsdag den 20 februari på Folkets hus för att finna svar på hur en offentlig pedagogisk musik- och kulturverksamhet bör vara utformad för att möta barn och ungas kulturutövande. Den kommunala Musikskolan i Umeå deltar genom uppträdanden och för att öka sin kompetens i arbetet med barn- och elevers medinflytande, samt jämställdhet och inkluderande arbetssätt i undervisningen.
 
- I Umeå vill Musikskolan, som inte är en obligatorisk eller lagstadgad verksamhet, öka samarbetet med för- och grundskolor för att göra det möjligt att nå så många barn som möjligt och bidra till att förbättra lärandet, vi vill också samarbeta med och bidra till stadens kulturliv. Ett exempel är ”El Sistema” – en kör- och orkesterskola för barn inom för- och grundskola på Ålidhem och Ersboda. Det är ett samarbete med Norrlandsoperan som är både ett socialt och musikaliskt projekt, säger Åsa Linghult, enhetschef för Musikskolan i Umeå.
 
Att tala om begreppet kulturskola är ett sätt att bredda perspektivet och se flera konstformer samlade, exempelvis dans, bild och teater. Utdrag ur programmet för dagen innehåller bland annat nedanstående frågeställningar:

• ”Kulturskolan är till för medelklassen” - Hur kan vi nå nya grupper? Johan Söderman, lektor vid Malmö högskola
• Kan och vill vi få en kulturskola för alla? Utifrån barnkonventionen har alla barn rätt att uttrycka sig estetiskt. Varför är det viktigt att alla har den rätten?
 
Fakta:
Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) är initiativtagare. Umeåkonferensen ingår i en konferensserie om fem konferenser under våren. Fokus ligger vid det här tillfället på frågan om Kulturskola för alla? På konferensen ska frågor om tillgänglighet, rekrytering och inkludering diskuteras. Hur gör vi kulturskolan till en mötesplats för alla och inte bara vissa?
 
Tid: 20 februari 2013, kl 9.30 -16.30
Plats: Folkets Hus, Umeå
 
För mer information:
Åsa Linghult
Enhetschef Umeå Musikskola
090-16 59 61, 070-373 59 61

Gabrielle Hultdin
Kommunikatör
070-345 12 33