Skip to main content

Genom samarbete får möbler nytt liv

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 15:07 CET

För tredje året i rad har elever från Vindelns folkhögskola, Färg och form i inredning och deltagare från Viva arbetsmarknad samarbetat i en gemensam workshop i återbruk. I år var uppgiften att ge uttjänta kontorsmöbler nytt liv.

Möbler som använts i workshopen, är utslitna kontorsmöbler från kommunala verksamheter, skänkta till Returbutiken i Umeå.

Vernissage 30 januari i Returbutiken,Tegelbruksvägen 7, och utställning pågår till den 5 februari.

Våra konsumtion- och produktionsvanor kommer på sikt leda till att jordens resurser utarmas. Vi måste därför tänka om när det gäller vår konsumtion och hur vi producerar nya varor. Ett sätt att minska förbrukningen av naturresurserna är att skapa eller köpa in produkter tillverkade av spillmaterial. Eller varför inte återbrukade möbler, återbrukade på ett nytt kreativt och oväntat sätt.

Förhoppning är att detta projekt ska inspirera och leda till ökad medvetenhet. Om det ekologiska och kreativa värdet i att skapa nytt av begagnade möbler och material.

Mer information
Jenny Fahlgren
Färg och form i inredning – kursföreståndare
072-213 41 22
Vindelns folkhögskola

Kerstin Forsmark
Textilservice – arbetsledare
070-690 01 52
Umeå kommun

Övrig kontakt
Peter Lundgren
kommunikatör
090-16 41 28
070-555 27 71
peter.lundgren@umea.se

Foto: Vindelns folkhögskolaUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.