Skip to main content

Godkänd detaljplan för fastigheten Thor

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 09:57 CET

Planförslaget för kvarteret Thors gestaltning har bearbetats efter samråd och utställning. Det har bland annat resulterat i en mer dynamisk fasad med indragningar och olika höjder jämfört med det ursprungliga förslaget. Detta för att minska bebyggelsens dominanta intryck.

- Processen för detaljplaneringen har fungerat väldigt bra och förslaget har anpassats till stadsmiljön. Vi har bearbetat färg, fasad och delat upp i olika volymer, projektet är moget, säger Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande.


För mer information:

Åsa Ögren
Byggnadsnämndens ordförande
asa.ogren@umea.se<mailto:patrik.lindqvist@umea.se>
090 - 16 13 29
mobil: 070 - 326 70 26


Niklas Forsgren
informatör Samhällsbyggnadskontoret
niklas.forsgren@umea.se
090 - 16 13 24
070 - 569 85 21


Vänliga hälsningar

Niklas Forsgren
Informatör
Samhällsbyggnadskontoret
Umeå kommun
Tel: 090-16 13 24, 070-569 85 21
www.umea.se<http://www.umea.se/>

Bifogade filer

Word-dokument