Skip to main content

Godkänd detaljplan för trygghetsboende på Berghem

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 17:13 CEST

Byggnadsnämnden har godkänt en ny detaljplan för ett trygghetsboende utmed Axtorpsvägen. Byggnaden placeras vid Fridhemsvägen som kommer att stängas av. Med Fridhemsvägen avstängd skapas ett större sammanhängande naturstråk som binder ihop Stadsliden med Universitetsområdet. Detaljplanen går nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

- Det är en plan med ett stort allmänintresse där vi fått in många synpunkter. Därför för vi planen vidare till kommunfullmäktige för antagande, säger Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande.

Bäckbacka AB planerar att bygga bostäder riktade till äldre, ett så kallat trygghetsboende. Husen kommer främst att bestå av små lägenheter. Förslaget innebär ett viktigt tillskott på hyresrätter i ett centrumnära läge. Förslaget innehåller totalt cirka 90-100 lägenheter där merparten kommer att vara ett rum och kök eller två rum och kök. 

Byggnadsnämnden beslutade även att namnsätta kvarteret till Snöstjärnan. Tanken med namnet är att anknyta till samma kategori som det närbelägna kvarteret Istappen.