Skip to main content

Grönt parkeringsköp vid stadshuset

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 16:07 CEST

Kommunfullmäktige har beslutat om ett så kallat grönt parkeringsköp på stadshusområdet. Det innebär bland att antalet p-platser minskas och att cykling främjas.

Grönt parkeringsköp innebär att en fastighetsägare kan minska antalet p-platser (för arbetsplatsparkering). I gengäld åtar sig fastighetsägaren att:
• arbeta med beteendepåverkan gällande resor
• ansluta fastigheten till bilpool
• ordna uppvärmda cykelparkeringsytor med servicestation och omklädningsrum för anställda samt
• ta fram en resplan/kommunikationsplan för fastigheten.

Gott exempel
Pilotprojekt med privata fastighetsägare har genomförts i centrala Umeå. Genom att själv genomföra grönt parkeringsköp föregår Umeå kommun med gott exempel, och samtidigt skapas en mönsteranläggning för demonstration.
Beslutet om grönt parkeringsköp innebär att parkeringstalen reduceras med 40 procent, och att
20 procent av personalen får tillgång till parkeringsplats för bil på stadhusområdet. Parkeringsplatser för besökande påverkas inte.

Kostsamt alternativ
Alternativet till grönt parkeringsköp skulle vara att friköpa 96 parkeringsplatser à 135 000 kronor av UPAB, i den planerade parkeringsanläggningen i kvarteret Muraren (mellan Ridvägen och Hovrättsgatan).
En del i projektet är att en ny cykelparkeringsanläggning med servicestation ska placeras i stallområdet intill stadshuset.

Mer information:

Bifogad bild i jpg-format.

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.