Skip to main content

​Hållbart europautbyte för elever från Dragonskolan

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 11:56 CEST

Elever från det naturvetenskapliga programmet på Dragonskolan, framför allt dess engelskspråkiga variant InterClass, har under våren varit involverade i ett internationellt samarbete kring hållbarhet i två omgångar.

I slutet av januari kom 15 holländska elever samt två medföljande lärare till Dragonskolan för att arbeta med skolans elever och 15-22 april var eleverna från Dragonskolan i Sassenheim, Nederländerna, för att tillsammans med elever från främst Italien, Finland och Nederländerna fortsätta arbeta med hållbarhetsfrågor. Områden som tagits upp under samarbetsveckorna har framför allt rört hållbar produktion och konsumtion av kläder, mat och energi samt det avfall konsumtionssamhället lämnar efter sig.

Arbetet har tagit sig olika former, från formell debatt om politiska resolutioner till skapande av konstverk, tillverkade av skräp som samlats från stränder i närheten av den holländska skolan. Eleverna har varit värdar för varandra för att i högre grad få ta del av värdlandets kultur och sedvänjor, inte minst mat.

Utbytet fortsätter under läsåret 2016/2017.

För mer information kontakta:

Carolina Clarin
Lärare, Dragonskolan
070-250 27 36
carolina.clarin@umea.se

Hanna Uvell
Lärare, Dragonskolan
090-16 52 26
hanna.uvell@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.