Skip to main content

Hämta gratis björkplantor

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 08:21 CEST

Onsdag 11 maj och torsdag 12 maj, klockan 18.00 – 20.30, kan du hämta gratis björkplantor på Söderslätt.
- Björkarna är symbolen för Umeå och med sina ljusa stammar och skira grönska utgör de ett vackert och omtyckt inslag i stadsbilden. Många umebor vill plantera björkar hemma hos sig och då hjälper vi gärna till genom att dela ut gratis planteringsbjörkar, säger Nina Ingvarsson, landskapsingenjör hos Umeå kommun.


Du hittar lättast genom att utgå från Söderslättsrondellen som ligger på E4:an söder om Avion handelsområde. Tag av i nordöstlig riktning och sväng österut i nästa cirkulationsplats. Tag sedan av första till höger, just före plantskolan, in på en enklare grusväg. Fortsätt genom en vägport som går under E4:an och fortsätt cirka 100 meter, där finns en anvisad parkering. Skyltar med vägvisning kommer att finnas från Söderslättsrondellen.

Ta med en spade
Det finns en värd på plats som hjälper dig att hitta lämpliga björkplantor. Var och en står själv för uppgrävning av björkarna och man bör därför ta med en egen spade. Umeå kommun delar ut informationsblad med goda råd om val av träd, plantering och skötsel av björkarna. Träd är känsliga, men med några enkla tips förbättras chanserna för att björkarna ska kunna trivas och växa på sina nya växtplatser.

Vackrare stad
- Träden i staden gör nytta på många olika sätt. Vi får ett behagligare stadsklimat, vi gynnar fåglar och insekter och inte minst får vi en mycket vackrare stad. Vi vill att Umeå även i framtiden ska göra skäl för namnet ”Björkarnas stad”, avslutar Nina Ingvarsson.

Kontakt
Nina Ingvarsson,
landskapsingenjör
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 13 76
070-267 06 74Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.