Skip to main content

Hedlundaskolan för nyanlända elever upp till årskurs 6

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 14:12 CEST

Hedlundaskolan blir från hösten 2014 hemskola för nyanlända elever i de lägre åldrarna (förskoleklass till och med årskurs 6) enligt beslut i för- och grundskolenämnden. Tidigare har nämnden beslutat att nyanlända elever i årskurs 7-9 erbjuds plats på Tegs centralskola.

  • Nyanlända elever i åldrarna 6-12 år erbjuds fritidshemsplacering på Hedlundaskolan om vårdnadshavare har behov av fritidshemsplats.
  • Skolskjuts ska erbjudas till nyanlända elever enligt samma regler som för övriga elever i kommunen.
  • Vårdnadshavare till elever i förskoleklass- åk 3 som har plats på fritidshem erbjuds, på försök under ett år, busskort under tid för placeringen i förberedande undervisning. Detta för att underlätta vårdnadshavares möjligheter att lämna och hämta elever på Hedlundaskolans fritidshem.

På sikt ska fler skolor förberedas på och utveckla sin kompetens att ta emot nyanlända elever.

Mer information:
Margareta Rönngren (S)
Ordförande
För- och grundskolenämnden
070-573 84 83

Sören Olsson (C)
För- och grundskolenämnden
070-580 81 07