Skip to main content

Hög genuskompetens bland kommunens studie- och yrkesvägledare

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 15:09 CET

För- och grundskolenämnden konstaterar att kommunens studie- och yrkesvägledare har hög genuskompetens. Förutom den kompetens som vägledarna får via grundutbildning, kompetensutveckling i tjänsten samt genom beprövad erfarenhet erbjuds kontinuerligt kurser och seminarier för att säkra kompetens om genusfrågor.

Nämnden har i sin uppdragplan för 2017 valt att lyfta genusrelaterade frågor. Som att öka jämställdheten i elevernas studieval och att minska skillnaderna i pojkars och flickors meritvärden genom att pojkarnas meritvärde höjs.

Mer information

Moa Brydsten (S)
ordförande för- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande för- och grundskolenämnden
070-330 24 15

Annelie Fredriksson
enhetschef
studie- och yrkesvägledning
070-213 06 06Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.