Skip to main content

Höstens arbete med anpassningar gav budget i balans för individ- och familjenämnden

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 16:13 CET

2016 var ett intensivt år för individ- och familjenämndens verksamheter. Första halvåret var kostnaderna höga inom de flesta verksamheter och det senare halvåret arbetade man intensivt med att anpassa verksamheten. Bland annat har man förberett sig inför sänkta statliga ersättningsnivå för ensamkommande barn och minskat externa placeringar av barn för att klara budget i balans.

De anpassningar som gjorts under hösten har gett stora effekter och mycket snabba resultat. Årsbokslutet visar en ekonomi i balans. Individ- och familjenämnden har ett plusresultat på 1,5 miljoner kronor.

– Vi har vänt trenden för underskotten som var på väg mot stora belopp. Personal, chefer och nämnd har gjort ett fantastiskt arbete för att klara ekonomin och stödet till den enskilde. Det här är en enastående prestation, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Fokus på att utveckla stöd på hemmaplan

Under året har individ- och familjeomsorgen för barn arbetat med att skifta fokus. Mer stöd ges till de mest utsatta barnen och en mer strukturerad öppenvård på hemmaplan har utvecklats. Även den första linjen har förändrats. Detta innebär minskade externa placeringar av barn som istället får stöd på hemmaplan.
 
Hemtagningar av ensamkommande barn och positivt resultat inom försörjningsstöd

Ett arbete som gett god effekt är anpassning av verksamheten inom ensamkommande barn. Verksamheten har avslutat flera externa placeringar. Detta ger verksamheten goda förutsättningar inför den utmaning som kommer under 2017 med minskade ersättningsnivåer under 2017.

Försörjningsstöd visar också ett positivt resultat med minskat utbetalt försörjningsstöd. Verksamheten har målmedvetet samverkat med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, VIVA och landstinget.

– Det går inte att mörka att 2016 varit ett tufft år för både medarbetare och beslutande i individ- och familjenämnden. Ett är helt säkert, de hade aldrig fungerat utan den unika insats personalen gjort inom verksamheterna. Tack vare deras fantastiska arbete har verksamheten hållit god kvalité trots 2016 års stålbad, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

Satsning på utredningsenhetens och placeringsgruppens arbetsmiljö 2017

Under 2017 fortsätter nämnden att stötta på handläggarna på den sociala barnavården. 500 000 kronor är avsatta för att utrusta och förbättra arbetsplatsernas utrustning.

– Personalen inom den sociala barn- och ungdomsvården har svåra och krävande arbeten. Nu ser vi till att de får ordentliga förutsättningar i form av teknisk utrustning som mobiler och datorer. Det kommer förbättra stödet till barnen och deras föräldrar och är inte en dag för tidigt, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i Individ- och familjenämnden.

Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
annakarin.sjolander@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.