Skip to main content

Holmsund föreslås för regionalstöd

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2013 16:13 CEST

Umeå kommun begär hos Länsstyrelsen att Holmsund skall ingå i stödområdet för regionalt bidrag till näringslivsutveckling, enligt beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott.

Under den senaste tiden har två av Holmsunds största arbetsgivare beslutat om nedläggning av verksamheten; Armstrong World Industries med 120 anställda och Holmsunds Sågverk med 45 anställda. Många människor har drabbats av arbetslöshet i brist på alternativ sysselsättning inom regionens industri.

Ingick tidigare
För att inspirera entreprenörer/investerare och därmed möjliggöra nya arbetstillfällen i Holmsund begär kommunen att Holmsund åter ingår i stödområdet för regional företagsutveckling. Holmsund har tidigare ingått i stödområdet, men är placerat utanför efter ett beslut av Länsstyrelsen 2010. Inom Umeå kommun kan stöd för närvarande endast ges till företag i Sävar-Holmön, Hörnefors och Tavelsjö församlingar.

Olika stödformer
Regionalt bidrag till företagsutveckling kan sökas av företag som planerar nyinvesteringar, där det sökta bidragsbeloppet är minst 20 000 kr men högst 1,2 miljoner kr. Bidraget kan sökas av små eller medelstora företag (färre än 250 anställda) som planerar att starta eller växa genom nyinvesteringar. Stödet kan sökas i form av "investeringsbidrag", "konsult/forskarcheck", "mikrobidrag" eller "samverkansprojekt".

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se