Skip to main content

Holmsund-Obbola redovisar minussiffror

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 13:08 CEST

Efter årets första fyra månader redovisar Holmsund-Obbola kommundelsnämnd ett negativt resultat på drygt 700 000 kronor. På grund av bland annat god kostnadsutveckling inom flera verksamheter ser kommundelen ändå ut att klara en budget i balans i slutet av året.

Underskottet på drygt 700 000 kronor efter den första delen av året förklaras främst dels av merkostnader för sjukfrånvaro inom äldreomsorgen och dels av omställningskostnader i ordinärt boende på grund av att allt fler brukare väljer privata utförare.

Inom individ- och familjeomsorg i kommundelen pågår en positiv trend där behovet av försörjningsstöd minskar vilket bland annat förmodas bero på en fördjupad samverkan med Viva arbetsmarknad och Arbetsförmedlingen.

Den negative kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen bedöms vara tillfällig och tillsammans med övriga verksamheter vars prognoser visar ett plusresultat bedöms kommundelsnämnden presentera en budget i balans i slutet av året.

Mer information:

Beatrice Årebrand (S)
ordförande
Holmsund-Obbola kommundelsnämnd
Umeå kommun
070-678 39 78
beatrice.arebrand@umea.se

Ulla Löfgren (M)
vice ordförande
Holmsund-Obbola kommundelsnämnd
Umeå kommun
070-210 06 07
ulla.lofgren@moderat.se