Skip to main content

Hur ska Nydalaområdet utvecklas?

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 12:30 CET

Nydalaområdet ska enligt ett förslag användas för turism, friluftsliv, rekreation och boende även i framtiden. Fram till och med 28 februari har allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Tisdag 16 februari hålls också ett öppet möte om Nydala.

Sedan 2008 har kommunen arbetat med en fördjupad översiktsplan för Nydala. Enligt det aktuella förslaget ska området även i framtiden användas för turism, friluftsliv, rekreation och boende. Planen är därför inriktad mot ett scenario som kallas "Nydala rekreationsområde", som ska bevara och utveckla området som ett naturnära rekreationsområde med betydligt färre bostäder än i tidigare förslag.

Umeå kommun bjuder in till Öppet möte om Nydala, tisdag 16 februari klockan 18.30–20.00, i utvecklingsavdelningens nya lokaler på stadshusets entréplan. Fram till och med 28 februari ska planerna för Nydala diskuteras i en bred dialog med Umeås invånare.
Läs mer om planerna för Nydalaområdet på www.umea.se/nydala


För mer information:
Stina Fahlgren
arkitekt och projektledare
utvecklingsavdelningen
090-16 14 32
070-820 17 77
stina.fahlgren@umea.se